Administracinė teisė ir administracinis procesas

Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės objektas. Pagrindinės visuomeninių santykių grupės, sudarančios administracinės teisės objektą. Administracinės teisės teisinio reguliavimo metodas. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės normų sisteminimo sąvoka. Administracinės teisės normų sisteminimo formos. Administracinės teisės šaltiniai: sąvoka ir pagrindinės šaltinių grupės. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės normų sąvoka. Administracinės teisės normų struktūra. Administracinės teisės normų rūšys pagal poveikio subjektams pobūdį. Administracinės teisės normų rūšys pagal turinį. Administracinio-teisinio santykio sąvoka. Administracinio-teisinio santykio struktūra: administracinio santykio subjektas; administracinio-teisinio santykio objektas; administracinio-teisinio santykio turinys. Administracinių-teisinių santykių rūšys pagal santykio dalyvio tarpusavio ryšius. Juridiniai faktai: sąvoka ir rūšys. Socialinio valdymo sąvoka. Socialinio valdymo rūšys. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo principų sąvoka. Viešojo administravimo principų sistema. Pagrindiniai arba socialiniai – teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo formos sąvoka. Viešojo administravimo formų rūšys. Viešojo administravimo metodų sąvoka. Viešojo administravimo metodų rūšys. Viešojo administravimo teisės akto sąvoka. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal juridines savybes. Viešojo administravimo institucijų leidžiamų teisės aktų rūšys pagal veikimo erdvę. Viešojo administravimo institucijų leidžiami teisės aktų rūšys pagal aktus priimančias institucijas. Viešo administravimo teisės aktams keliami reikalavimai. Viešojo administravimo teisės aktams keliamų reikalavimų nesilaikymo pasekmės. Viešojo administravimo teisės aktų parengimo ir priėmimo tvarka. Viešojo administravimo institucijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos sąvoka. Viešojo administravimo institucijos kompetencijos elementai. Viešojo administravimo institucijų klasifikavimas pagal svarbiausių klausimų sprendimo būdai. Viešojo administravimo institucijų kvalifikavimas pagal veiklos teritorija. Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarymo tvarka ir programa. Ministro – pirmininko skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka. Atvejai, kada vyriausybė privalo gražinti įgaliojimus. Atvejai, kada vyriausybė privalo atsistatydinti. Vyriausybės atsakomybė ir atskaitomybė. Interpeliacijos pateikimo ministrui-pirmininkui ar ministrui tvarka Vyriausybės narių garantijų rūšys. Vyriausybės santykiai su Lietuvos respublikos prezidentu. Vyriausybės santykiai su Lietuvos Respublikos seimu. Vyriausybės santykiai su savivaldybėmis. Ministro – pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Ministro skyrimo į pareigas tvarka. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir jų kompetencija. Įstaigos prie ministerijų rūšys. Ministerijos kolegija ir jos sudėtis. Vyriausybės įstaigos: jų steigimo tvarka ir rūšys. Apskrities viršininko kompetencija. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldybės institucijų rūšys. Terminas, per kurį turi būti išrinktas meras ir paskirtas savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracija ir jos administracinis – teisinis statutas. Savivaldybės meras ir jo administracinis teisinis statutas. Savivaldybės mero atsakomybė. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo į pareigas tvarka. Seniūnijos sąvoka. Seniūno skyrimo ir atleidimo tvarka. Savivaldybių veiklos priežiūra. Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rūšys bei jų administracinis teisinis statutas. Nevyriausybinių organizacijų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų steigimas ir veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų pertvarkymo ir pabaigos ypatumai. Valstybės savybės sąvoka. Vyriausybės tarnautojo sąvoka. Pagrindiniai valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnautojo pareigos. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai. Draudimai, taikomi valstybės tarnautojams. Pretendentų į valstybės tarnybą atrankos būdai. Seimo kontrolierių tiriami skundai. Skundai, kurių netiria seimo kontrolieriai. Biurokratizmo sąvoka. Seimo kontrolieriui keliami reikalavimai. Skundų pateikimo seimo kontrolieriui tvarka. Skundų padavimo seimo kontrolieriui terminas ir jo ištyrimo terminai. Seimo kontrolierių sprendimai, ištyrus skundą. Konstitucinio teismo sudėtis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą konstitucijai padavimo tvarka konstituciniame teisme. Konstitucinio teismo nutarimų bylose dėl teisės akto atitikimo konstitucijai rūšys. Administracinės procedūros sąvoka. Administracinės procedūros šalys. Pagrindas administracinei procedūrai pradėti. Prašymo priėmimo ir nagrinėjimo tvarka bei terminai viešojo administravimo institucijose. Sprendimo priėmimas, išnagrinėjus piliečio prašymą viešojo administravimo institucijose.
2 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės špera
Administracinė teisė ir administracinis procesas 1 puslapis
1 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 2 puslapis
2 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 3 puslapis
3 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 4 puslapis
4 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 5 puslapis
5 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 6 puslapis
6 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 7 puslapis
7 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 8 puslapis
8 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 9 puslapis
9 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 10 puslapis
10 puslapis
Administracinė teisė ir administracinis procesas 11 puslapis
11 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Administracine teise ir atministracinis procesas.doc (35.39 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti