Administraciniai teisiniai santykiai

Įžanga. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir požymiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių objektas. Administracinių teisinių santykių subjektai. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Administraciniai teisiniai santykiai 1 puslapis
1 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 2 puslapis
2 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 3 puslapis
3 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 4 puslapis
4 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 5 puslapis
5 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 6 puslapis
6 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 7 puslapis
7 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 8 puslapis
8 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 9 puslapis
9 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 10 puslapis
10 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 11 puslapis
11 puslapis
Administraciniai teisiniai santykiai 12 puslapis
12 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo tema - Administracinių teisinių santykių samprata,struktūra ir rūšys.Tarp visuomenės individų susiklosto visuomeniniai santykiai, nes apsaugoti ir įgyvendinti savo teises pagal interesus žmonės gali tik veikdami kartu. Šių santykių pobūdis nustato žmonių elgesio taisyklių specifiką. Santykių dalyvių teisėto elgesio ribas be moralinių ir kitų normų reglamentuoja teisės normos, nustatančios teisinių santykių dalyviams tam tikras teises ir pareigas, o už jų nevykdymą numatančios atsakomybę. Administracinės teisės normos reguliuoja visuomeninius santykius, kurie susidaro valstybės institucijoms vykdant viešojo valdymo funkcijas. Administraciniai teisiniai santykiai sudaro atskirą teisinių santykių grupę, besiskiriančią savo pobūdžiu, teisiniu turiniu ir dalyviais.Šiuo metu, kai Lietuva integruojasi į Europos teisės sistemą, įtvirtinami demokratinės valstybės pamatai, kuriamos naujos teisinės institucijos ir organizacijos bei įstatymus gerbianti visuomenė, yra svarbus teisinių prioritetų įgyvendinimas, iš kurių vienas reikšmingiausių ir labiausiai akcentuojamų yra žmogaus teisių apsauga. Suteikiant visuomeniniams santykiams privalomos teisių ir pareigų vienovės pavidalą, siekiama padaryti tuos santykius patogius įgyvendinti žmogaus teises, bet nepatogius vykdyti agresiją prieš kito asmens teises.Darbo metu stengsiuosi atskleisti, kokie yra administracinių teisinių santykių ypatumai ir ištirti šių santykių struktūrą, kaip tarpusavyje susijusių teisinio santykio būtinų elementų visumą.Tiriant pasirinktą temą naudojausi mokslinės literatūros šaltiniais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Darbo metu naudosiu literatūros analizės metodą. Visuomeninių santykių reguliavimo teisės normomis tikslas yra tokių santykių dalyvių įpareigojimas įgyvendinti savo interesus teisių ir pareigų vienove. Valstybė, kurdama teisės normas ir užtikrindama jų vykdymą, valdo žmonių santykius visų visuomenės narių gerovės interesais. Taip konkretus visuomeninis santykis patenka į teisinio reguliavimo sritį ir įgauna teisinį pobūdį. Vienas iš teisės teorijoje pateikiamų teisinių santykių apibrėžimų yra toks:Teisiniai santykiai – tai teisės normomis sureguliuoti ir dėl to socializuoti žmonių santykiai, kurių dalyviai tarpusavyje susaistyti privalomos abipusių teisių ir pareigų pusiausvyros, kurią gina valstybė. ...

Literatūros šaltiniai 10
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Administraciniai teisiniai santykiai.doc (20.69 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti