Antrasis pasaulinis karas (3)

40 klausimų testas su atsakymais apie Antrąjį pasaulinį karą. Su kuo Japonija 1937 metais atnaujino karą? Kur Hitlerio tėvynė? Su kuriomis valstybėmis Austrija 1935 metais pasirašė susitarimus pagelbėti gresiant karui? Kas yra nota? 1939 metais gegužės mėnesį Hitleris ir Musolinis sudarė tarptautinę saugumo, nepuolimo, savitarpio pagalbos sutartį, kaip ji vadinosi? Kada prasidėjo Antrasis pasaulinis karas? Kada Maskvoje paskelbė, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja? 1940 metų gegužės mėnesį vietoje Čemberleno ministru pirmininku tapo ryžtingas kovos su nacizmu šalininkas. Kokia jo pavardė? Kas 1939-1941 metais atidavė gestapui apie 1000 vokiečių antifašistų, buvusių SSRS teritorijoje? Kokias valstybes 1939 metais po Molotovo ir Ribentropo Pakto privertė Stalinas pasirašyti savitarpio pagalbos sutartis? Kada buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Vokietijos sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo? Šalys, 1939 metų rugsėjo 3d. paskelbusios karą Vokietijai? Kodėl 1940 metais rugpjūčio mėnesį prasidėjęs "mūšis dėl Britanijos" Vokietijai buvo nesėkmingas? Kodėl 1939 metais lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė Suomiją? Kada Raudonoji armija okupavo Lietuvą? Kada prasidėjo SSRS – Vokietijos karas? Kodėl SSRS karo pradžioje pralaimėdavo Vokietijai? Holokaustas, kas tai? Kodėl Lenkijoje Antrojo pasaulinio karo metu buvo kuriami žydų genocidai? Ką 1941 metų viduryje įsakydavo žydams prie drabužių prisisiūti? 1939 metų spalio mėnesį Lietuva atgavo sostinę, bet jos teritorijoje buvo įkurdintos SSRS karinės įgulos. Kur jos buvo įkurdintos? Kada prasidėjo didžiulė Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą akcija? LAF, kas tai? Kas 1941 metais išgelbėjo Lietuvos gyventojus nuo sovietinio teroro? Apie ką, 1941 metais birželio 23d. per užimtą Kauno radijo stotį aktyvistai paskelbė? Kas atsitiko 1941 metų rugpjūčio 5 dieną? Kokios valstybės buvo įtrauktos į Ostlando Reicho komisariatą? SD, kas tai? Kiek procentų Lietuvos gyventojų žydai sudarė nepriklausomoje Lietuvoje? Antrajame pasauliniame kare kovojo du valstybių blokai, kaip jie vadinosi? Nuo kokių vyrų sprendimų priklausė įvykių raida pasaulyje 1941-1945 metais? Kas atsitiko 1945 metų naktį iš gegužės 8-osios į 9-ąją? Kaip vadinosi trečioji SSRS, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Didžiosios Britanijos (DB) vadovų konferencija vykusi 1945 metų liepos 17- rugpjūčio 2 dienomis? Kas buvo atlikta 1945 metais vasario pradžioje Krymo konferencijoje? Kodėl Antrasis pasaulinis karas tikrąja prasme buvo vadinamas pasauliniu? Kas 1943 metais kartu su amerikiečiais pradėjo nuosekliai spausti japonus? Kas atsitiko 1945 metų rugpjūčio 6d. Japonijos mieste Hirosimoje? Kokios Europos žemyno valstybės 1939–1941 birželio 21d. kovojo prieš Vokietiją? 1944 metų vasarą Lietuvos Tėvynės apsaugos rinktinė kovojo vakarinėje Lietuvos dalyje, ten pat patyrė didelių nuostolių ir buvo išsklaidyta. Kur visa tai įvyko? Kas Antrojo pasaulinio karo metais patyrė visišką pralaimėjimą?
2 atsiliepimai
Apimtis
7 puslapiai
Kategorija
Visuotinės istorijos testas
Antrasis pasaulinis karas (3) 1 puslapis
1 puslapis
Antrasis pasaulinis karas (3) 2 puslapis
2 puslapis
Antrasis pasaulinis karas (3) 3 puslapis
3 puslapis
Antrasis pasaulinis karas (3) 4 puslapis
4 puslapis
Antrasis pasaulinis karas (3) 5 puslapis
5 puslapis
Antrasis pasaulinis karas (3) 6 puslapis
6 puslapis
Antrasis pasaulinis karas (3) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 10 klasė
Darbo tipas Testai
Failas SEDOS VYTAUTO MACERNIO VIDURINE MOKYKLA.doc (11.62 KB)

Kiti mokslo darbai

Periklio paveikslas Tukidido
Periklio paveikslas Tukidido "Istorijoje"
  • Analizės »
  • Visuotinės istorijos analizė

Periklio paveikslas, jo gyvenimo būdas, bruožai, vertybės, remiantis Tukidido "Istorija".

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Šaltojo karo problema rytų ir vakarų istoriografijoje
Šaltojo karo problema rytų ir vakarų istoriografijoje
  • Analizės »
  • Visuotinės istorijos analizė

Įžanga. Šaltojo karo priežastys. Šaltojo karo pasireiškimai. Šaltojo karo pabaiga. Šaltojo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Vaclavas Havelas
Vaclavas Havelas "aksominėje revoliucijoje"
  • Analizės »
  • Visuotinės istorijos analizė

V. Havelo veikla ir nuopelnai dalyvaujant "aksominėje revoliucijoje". Sovietinė priespauda. Sambrūzdis Rytų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viduramžių žmogus (3)
Viduramžių žmogus (3)
  • Analizės »
  • Visuotinės istorijos analizė

Pasaulio matymas. Prietaringumas. Krikščionybė. Viduramžių visuomenė. Žmogaus ryšys su gamta.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirmojo pasaulinio karo brendimo priežastys
Pirmojo pasaulinio karo brendimo priežastys
  • Esės »
  • Visuotinės istorijos esė

Išvardintos priežastys dėl ko kilo I Pasaulinis karas. Europos viešpatavimas. XX amžius. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti