Asmens psichologija

Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Asmenybės samprata: Individas. Asmuo. Asmenybė. Prielaidos apie žmogaus prigimtį (dichotomijos). Asmenybės vystymosi supratimas. Asmenybės struktūros supratimas. Asmenybės tipologijos samprata. Asmenybės vystymosi fazės (pagal S. Freud’ą). Asmenybės gyvybiniai mechanizmai, jų funkcijos. Asmenybės struktūra pagal K.G.Jung’ą. Kolektyvinė pasąmonė ir archetipai. Jungo asmenybės tipologija. Asmenybės nuostatos ir psichologinės funkcijos. Juntančių ir intuityvių tipų charakteristikos. Mąstančių ir jaučiančių tipų charakteristikos. Asmenybės sutrikimų priežastys. E. Eriksono asmenybės vystymosi teorijos reikšmė. Paauglystė - jaunystės vystymosi stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Ankstyvosios brandos stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Bihevioristinių asmenybės teorijos esmė. F. Skinner’io paskatinimo schemų charakteristikos. A. Bandura. Žmogaus elgesio tarpusavio priežastingumo modelis. Išmokimo procesai modeliuojant (pagal A. Bandurą). Savipaskatinimo ir savireguliavimo reikšmė. Savo veiklos efektyvumo didinimo būdai (pagal Bandūrą). Savikontrolės procesai (pagal Bandūrą). Asmenybės apibūdinimas pagal H. Murray. Asmenybės poreikiai. Poreikių egzistavimo požymiai (pagal Murray). Poreikių rūšys ir jų tarpusavio sąveika (pagal Murray). Asmenybės apibūdinimas pagal G. Allport’ą. G. Allport’o asmenybės bruožų koncepcija. Bruožų savybės ir tipai (pagal Allport’ą). Asmenybės brandos apibūdinimai pagal Allport’ą. Žmogaus laisvės problema E. Fromm’o teorijoje. Žmogiškosios prigimties atsiskleidimas pagal E. Fromm’ą. Autentiško ir neautentiško gyvenimo apibūdinimas pagal Fromm’ą. Produktyvumo sąvoka Fromm’o asmenybės teorijoje. Turėjimo ir buvimo orientacijos. Asmenybės struktūra pagal Fromm’ą. Stokos ir būties motyvacija A. Maslow teorijoje. Saviaktualizacijos apibūdinimas pagal Maslow. Bazinių poreikių hierarchinės struktūros ypatumai. Brandžios asmenybės savybės pagal A. Maslow. Asmenybės tipai pagal A. Maslow. C. Rogers požiūris į žmogų. Aš koncepcijos vystymasis Rogers’o teorijoje. Gynybinių mechanizmų ir saviraiškos procesų tarpusavio ryšys. E. Berne transakcinė analizė. Asmenybės būsenos pagal Aš poziciją (Tėvas, Suaugęs, Vaikas). Žmogaus supratimas egzistencinėje psichologijoje. Bazinis nerimas ir jo vengimo būdai (pagal K. Horney).
1 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Asmenybės psichologijos špera
Asmens psichologija 1 puslapis
1 puslapis
Asmens psichologija 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1. Asmenybės problema ir asmenybės mokslasMokslo funkcijos:Numatymas, kontrolė, valdymas, keitimas (reikia numatyti reiškinius, paaiškinti..)Mokslo paskirtis nustatyti objektą arba tariamą tiesą remiansi objektyvumu.Turi savo teorijas, tyrimo metodus, sąvokas, kategorijas, hipotezes.Psichologijos uždaviniai: paaiškinti žmogaus elgesį.Psichologiniai tyrimo metodai: pokalbiai, testai, savianalizė. Psichologija tarnauja savęs ir kitų pažinimui2. Asmenybės samprata: Individas. Asmuo. AsmenybėKiekvienas turi buitinį asmenybės suvokimą. Buitinės asmenybės charakteristikos:1) Bendrumas2) Nesąmoningumas3) AkivaizdumasAsmenybės charakteristikos buitinėse sąlygose:1) Besąlyginis vertingumas "Jis tikra asmenybė"2) Savarankiškumas – sugeba būti nepriklausomas nuo aplinkos3) Originalumas. Asmenybe laikomas asmuo, kuris išsiskiria iš kitų4) Priklausomybė nuo vertinimų5) Prieštaringumas6) ElementarumasIndividas- atskira būtybė, apribota nuo kitų erdvės ir laiko atžvilgiu, ir kuri skiriasi nuo kitų kokybiniu struktūros ir elgesio skirtumais.Asmuo – individas, susijęs su visuomeneAsmenybė – individo savitumas, jo pastovių reikšmingų įgimtų ar įgytų savybių vsuma.Individualybė – individo savybiųū visuma, apibūdinanti jį kaip nepakartojamą.Asmenybė įgyja prasmę, kai pripažystama žmogaus laisve pasaulyje. Žmogus vertinamas kaip atskira, nepakartojama asmenybė. Asmenybė yra atskiras vidinis pasaulis.3. Prielaidos apie žmogaus prigimtį (dichotomijos)1) Laisva valia ar determinizmas (negyvoje gamtoje egzistuojantys dėsniai)2) Racionalumas ar iracionalumas (kokiu mastu žmogaus gyvenimą lemia instinktai)3) Subjektyvumas ar objektyvumas (vidinės nuostatos, mintys potraukiai ar išorės įvykiai)4) Prigimtis ir aplinka (kas nulemia žmogaus elgesį ir jo savybes)5) Visibiškumas ar elementarumas6) Proaktyvumas as reaktyvumas (kur žmogaus aktyvumo vieta: viduje sąmonėje ar aplinkoje)7) Homeostazė (lygsvara) ar heterostazė (nėra įtampos, stabilu ar įtampa)8) Pažinumas ar nepažinumas4. Asmenybės vystymosi supratimas1) Brendimas2) Soacializacija- individo vystymasis visuomenės atžvilgiu (Tėvo, sutuoktinių vaidmuo)3) Bendravimas4) Įvairių vaidmenų priėmimas5) Individuacija – tapimas savarankišku asmeniu.Vystymosi bendri dėsningumai:1. diferenciacija (savęs išskyrimas)2. Integracija (atvirkščias integracijai, savybės priklauso viena nuo kitos)3. Saviaktualizacija – visų galimybių max4. Savęs trantendensija – savo ribų peržengimas, pažvelgimas į kitus pasaulius5. Asmenybės struktūros supratimas6. Asmenybė – skirtingų dalių visuma7. Asmenybė – bruožų visuma, kurie yra daugiau ar mažiau susiję.8. Asmenybė kaip vieninga hierarchinė sistema9. Asmenybės tipologijos samprataAsmenybės tipologija: priskirti asmenį kokiam nors tipui (ekstravertas, intravertas, zodiako ženklai). Ankstyviausia tipologija – horoskopai.7. Asmenybės vystymosi fazės (pagal S.Freud’ą)Išskiria 5 syadijas:Ankstyvoji vaikystė:1. Oralinė fazė iki 1.5 m. dominuoja burna. Uždaviniai – turi atprasti nuo motinos kūno2. Analinė fazė – 1.5-3m. – tuštinimosi. Labai didelė reikšmė vystymosi. Nuo to formuojami nukrypimai, charakteris. Gali išsivystyti agresija – jei viską leis. Kaupimo intelektas – jei susilaiko.3. Falinė – 3-6m. – Vaikas prisiriša prie priešingos lyties atstovo. Edipo kompleksas – sūnų prie motinos. Peraugę tą fazę indentifikuoja tėvą, motiną.4. Latenktinė – 6-12m. – Socialinių kontaktų vystymasis.5. Genitalinė – virš 12 m. – lytinė. Traukia kitos lyties atstovai. Intymių santykių užmezgimas.6. Asmenybės gyvybiniai mechanizmai, jų funkcijos2) Išstūmimas – traumuojančios situacijos išstumiamos į pasąmonę3) Projekcija - Žmogus savo neigiamas savybes projektuoja į kitą4) Perkėlimas – perkėlimas į kitą asmenį5) Racionalizacija (intelektualizacija)6) Priešybė – atoveiksmis (atstumta meilė virsta į neapykantą)7) Sublimacija – nepriimtinų potraukių energija nukreipiama į kitą veiklą8) Neigimas9. Asmenybės struktūra pagal k.G.Jung’ą1) Sąmonė- kas yra mūsų regėjimo lauke. 2) Pasąmonė ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Asmens psichologija.DOC (27.42 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Adlerio individualioji asmenybės teorija
A. Adlerio individualioji asmenybės teorija "Žmogaus pažinimas"
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įžanga. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Žmogaus psichika. Socialiniai psichikos gyvenimo aspektai. Vaikas...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmenybės psichologija (10)
Asmenybės psichologija (10)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Zigmundas Froidas "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija". Laisvė – determinizmas. Froidas. Franklis. Rac...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti savo rekreacine veiklą. Išanalizuoti savo dienotvarkę. Išmokti stebėti ir analizuo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė (7)
Atvejo analizė (7)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Situacija. Situacijos analizė. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
F. Porat
F. Porat "Savigarba — kelias į sėkmę ir meilę" (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Friedos Porat knygos "Savigarba - kelias į sėkmę ir meilę" aprašymas. Įvadas. Knygos aprašymas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti