Kalbų studijos

Mirusios indoeuropiečių kalbos
Mirusios indoeuropiečių kalbos
 • Referatai »
 • Kalbų studijų referatas

Įžanga. Mirusi kalba. Baltų kalbos. Prūsų kalba. Jotvingių kalba. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Sėlių kalba....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Teksto kompozicija ir stilius
Teksto kompozicija ir stilius
 • Šperos »
 • Kalbų studijų špera

Reklamos kalba. Garsinės reklamos standartiniai veiksniai. Meninės kalbos stilius. Tekstas-rašytojas-visuomenė. Kūrin...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kalbotyra (2)
Kalbotyra (2)
 • Konspektai »
 • Kalbų studijų konspektas

Ką tiria kalbotyra. Lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai. Lietuvių kalbos tarmės. Lietuvių kalbos tyrimai.

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kalbotyra (6)
Kalbotyra (6)
 • Konspektai »
 • Kalbų studijų konspektas

Kalba – svarbiausia komunikacijos priemonė. Leksikologijos, morfologijos ir žodžių darybos objektai. Santykis su...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Vokiečių kalba
Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Vokiečių kalba
 • Namų darbai »
 • Kalbų studijų namų darbas

Įvadas. Vakarų germanų kalbų raida – vokiečių kalba. Senųjų germanų kalbų fonologinės sandaros bruožai....

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Straipsnio pristatymas:
Straipsnio pristatymas: "Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje"
 • Rašiniai »
 • Kalbų studijų rašinys

Straipsnio "Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje" pristatymas. Įvadas. Žodžio aiški...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Pasaulio alfabetai
Pasaulio alfabetai
 • Referatai »
 • Kalbų studijų referatas

Įvadas. Rašto atsiradimas ir pagrindiniai jo vystymosi etapai. Piktografija. Ideografija. Fonografija. Ankstyvieji pasau...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Tekstas. Teksto samprata
Tekstas. Teksto samprata
 • Referatai »
 • Kalbų studijų referatas

Teksto visuma. Teksto samprata. Teksto požymiai ir bruožai. Teksto sandara. Teksto skaidymas ir siejimas. Teksto tobulin...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Dialektologija
Dialektologija
 • Šperos »
 • Kalbų studijų špera

Vakarų aukštaičiai. Kauniškiai. Šiauliškiai. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Vilniškiai. Uteniški...

2 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žodžių daryba (2)
Žodžių daryba (2)
 • Šperos »
 • Kalbų studijų špera

Morfeminės ir darybos analizės santykis. Sinchroninė ir diachroninė žodžių daryba. Darybos opozicija. Semantinis...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kalbotyra (4)
Kalbotyra (4)
 • Konspektai »
 • Kalbų studijų konspektas

Kalbotyros užuomazgos. Kalbotyros objektas. Kalbos funkcijos. Vidinė kalbos struktūra. Kalbotyros mokslo metodai....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Vardų etimologija
Vardų etimologija
 • Referatai »
 • Kalbų studijų referatas

Įvadas. Vardų atsiradimo istorija. Lietuvos vardų statistika. Vardų reikšmės. Vardų pakeitimas. Grupės draugų var...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Žymiausi pasaulio kalbininkai ir jų darbai
Žymiausi pasaulio kalbininkai ir jų darbai
 • Referatai »
 • Kalbų studijų referatas

Įvadas. Senoji kalbotyra. Senovės Indijos kalbininkai. Senovės Graikijos ir Romos kalbininkai. Viduramžių kalbotyra....

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Kalbotyra (3)
Kalbotyra (3)
 • Konspektai »
 • Kalbų studijų konspektas

Kalbos prigimtis ir funkcijos. Kalba ir šneka. Kalbos struktūra. Kalba kaip ženklų sistema. Kalbos tipai. Kalbos funkc...

1 atsiliepimai
Parsisiųsti
Lietuvių kalbos tarmės
Lietuvių kalbos tarmės
 • Konspektai »
 • Kalbų studijų konspektas

Žemaičių, dzūkų, suvalkų ir kitos tarmės. Skirstymai, žodžių sutrumpėjimai, asimiliacijos.

2 atsiliepimai
Parsisiųsti

Rodoma: