Ekonomika (114)

Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka ir jos funkcijos. Paklausos ir pasiūlos sąvokos. Pasiūlos ir paklausos kreivių logika. Pusiausvyra rinkoje. Elastingumas ir jį lemiantys veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpis ekonomikoje. Kaštų bei pelno sąvokos ir jų rūšys. Konkurencijos rūšys. Pagrindinių rinkos tipų palyginimas. Tobulos konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai. Efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolinės konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai. Oligopolinė rinka ir esminiai jos bruožai. Susidarymo prielaidos. Monopolijų susidarymo būdai. Valstybinė monopolijų kontrolė. Bendras nacionalinis produktas ir jo sudėtis. Pridėtinės vertės samprata. Bendro nacionalinio produkto (BNP) trūkumai. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apskaičiavimas išlaidų būdu. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apskaičiavimas pajamų būdu. Visuminės paklausos ir visuminės pasiūlos samprata. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminės paklausos pokyčiai, juos lemiantys veiksniai. Cikliniai svyravimai ir jų priežastys. Recesinis ir infliacinis tarpsniai. Jų grafinis vaizdavimas. Fiskalinė politika: jos tikslai ir priemonės. Biudžetas ir jo balansas. Biudžeto deficitas ir jo finansavimo būdai. Pinigai, jų kilmė ir funkcijos. Pinigų bankai ir jų veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Centrinio banko pinigų pasiūlos reguliavimo priemonės. Monetarinė politika: jos tikslai ir priemonės. Fiskalinės ir monetarinės politikos priemonės esant recesiniam tarpsniui. Fiskalinės ir monetarinės politikos priemonės esant infliaciniam tarpsniui. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo tipai. Infliacijos esmė, jos tipai ir sąryšis su nedarbu. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutusis ir lyginamasis pranašumas. Tarptautinė prekybos politika, jos rūšys ir priemonės.
1 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Ekonomikos špera
Ekonomika (114) 1 puslapis
1 puslapis
Ekonomika (114) 2 puslapis
2 puslapis
Ekonomika (114) 3 puslapis
3 puslapis
Ekonomika (114) 4 puslapis
4 puslapis
Ekonomika (114) 5 puslapis
5 puslapis
Ekonomika (114) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas ekonomika spera.doc (38.55 KB)

Kiti mokslo darbai

Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekonominė analizė: AB
Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Išlaidų-apimties-pelno analizė
Išlaidų-apimties-pelno analizė
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkure...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo l...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti