Ekonomika (24)

Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo visuomenės mastu pasirinkimo problemos. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa. Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Vertės dėsnis. Vertė ir kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo teorijos praktinis taikymas, jo poveikis mokesčių efektui. Naudingumo teorija, jos prielaidos ir ydos. Indiferentiškumo teorija, pajamų ir substitucijos efektai joje. R. Gifeno paradoksas. Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Monopolijos pasekmės ir antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir priemonės (turėtų būti prielaidos?), kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos Palūkanų esmė. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Gamybos apimties nustatymo problema. Bendras nacionalinis produktas (BNP). Nominalusis ir realusis BNP. Faktinės ir sugretinamos kainos, kainų indeksas, BNP defliatorius. BNP kaip išlaidų suma. BNP kaip pajamų suma. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Verslo ciklai, jų sąvoka: ilgalaikė tendencija, sezoniniai ir cikliniai svyravimai, ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Fiskalinė politika, jos esmė, tikslai ir priemonės. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų perkamoji galia. Infliacija, nedarbas ir pinigų kiekis. Bankai, jų atsiradimas, veikios principai, centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos pasekmių traktavimas. Užimtumas ir nedarbas, jo rūšys ir formos. Nedarbo ir infliacijos tiesioginis ryšis. Infliacija, jos turinys ir mechanizmas. Antiinfliacinės politikos esmė ir priemonės. Ekonomikos augimas: sąvoka, veiksniai ir pagrindiniai nacionalinio produkto apimties rodikliai, gėrybės ir kaštai. Tarptautinės investicijos: tiesioginės, portfelinės investicijos, pinigų ir kapitalų tarptautinių kreditų rinkos. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
1 atsiliepimai
Apimtis
24 puslapiai
Kategorija
Ekonomikos špera
Ekonomika (24) 3 puslapis
3 puslapis
Ekonomika (24) 4 puslapis
4 puslapis
Ekonomika (24) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas ekonomika_spora.doc (109.59 KB)

Kiti mokslo darbai

Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekonominė analizė: AB
Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Išlaidų-apimties-pelno analizė
Išlaidų-apimties-pelno analizė
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkure...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo l...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti