Ekonomika (63)

Ekonomikos samprata. Įvairaus termino "ekonomika" traktuotės. Žemas nedarbo lygis – ką tai reiškia? Kaip apskaičiuoti užimtumo lygį, nedarbo lygį? Ką vadiname bedarbiu? Kaip veikia bedarbystė: žmogų-individą, šeimą, įmonę? Efektyvumas. Kokias žinote efektyvumo rūšis ir kuo jos skiriasi? Kokią reikšmę turi efektyvumo rodikliai įmonės veikloje? Koks rodiklis apibūdina kainų lygį? Kas nustato VKI (vartotojų kainų indeksą)? Kur ir kokių periodiškumu skelbiama tokia informacija? Pagal kokių prekių ir paslaugų grupes apskaičiuojamas VKI (vartotojų kainų indeksą). Išvardinti keletą pozicijų. Ar infliacija visada reiškia ekonominį nuosmukį? Kuo skiriasi hiperinfliacija nuo normalaus infliacijos lygio? Kaip apskaičiuojamas kainų indeksas? Teisingas pajamų paskirstymas. Ar socialinis teisingumas reiškia lygiavą? Paaiškinkite savo teiginį. Kas yra mokesčių mokėtojų požiūriu biudžeto pajamos, biudžeto išlaidos? Ekonomikos augimas. Ar augimas gali būti stichiškas? Kokiems mokslams priskiriamas įmonės ekonomikos mokslas ir su kokiais kitais mokslais jis siejasi? Ar įmonių ekonomika priskiriama makro ar mikro ekonomikos mokslams? Paaiškinkite, kaip suprantate įmonės ekonomikos mokslo filosofiją, teoriją ir technologiją? Kas yra įmonė? Pateikite kelias įmonės sampratas ir jas paaiškinkite. Ar galime traktuoti įmonę kaip sistemą? Paaiškinkite savo teiginį. Kokius sistemos požymius žinote? Ar įmonė juos atitinka? Kokie yra trys pagrindiniai įmonės požymiai? Kokius žinote įmonės išorinius ryšius? Ar įmonę veikia išoriniai veiksniai, ar ir įmonė gali daryti poveikį aplinkai? Paaiškinkite savo teiginį konkrečiu pavyzdžiu. Kodėl reikia klasifikuoti įmones – Lietuvos ūkio subjektus? Pagal kokius požymius galima klasifikuoti įmones? Ekonominių veiklos sričių klasifikatorius (EVSK): koks tai dokumentas? Kokie pagrindiniai Lietuvos Respublikos (LR) įmonių tipai? Palyginkite skirtingo tipo įmones pagal šiuos kriterijus – nuosavybės formą, valdymo organus, akcinio kapitalo dydį, įmonės darbuotojų skaičių. Pagrindinės įmonės veiklos sritys, paaiškinti tarpusavio sąveika? Kokios yra pagrindinės įmonės funkcijos? Ką vadiname rodikliu? Kodėl rodikliai taikomi ekonomikoje? Ekonominių rodiklių klasifikavimas. Pagrindinės ekonominių rodiklių grupės. Kuo skiriasi kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai?
1 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Ekonomikos špera
Ekonomika (63) 1 puslapis
1 puslapis
Ekonomika (63) 2 puslapis
2 puslapis
Ekonomika (63) 3 puslapis
3 puslapis
Ekonomika (63) 4 puslapis
4 puslapis
Ekonomika (63) 5 puslapis
5 puslapis
Ekonomika (63) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Ekonomikos samprata.doc (12.22 KB)

Kiti mokslo darbai

Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekonominė analizė: AB
Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Išlaidų-apimties-pelno analizė
Išlaidų-apimties-pelno analizė
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkure...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo l...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti