Ekonominė statistika (6)

10 uždavinių su sprendimais. Žinoma: Užmokesčio grupė, darbo užmokesčio koeficientas, darbuotojų skaičius. Apskaičiuoti: vidutinį tarifų lygį; vidutinį tarifo koeficientą. Duota: Veiklos, Planas, Faktas. Apskaičiuoti: darbo laiko koeficientą pagal vidutinį skaičių planą ir faktą, vidutinį darbininko darbo dienų skaičių pagal planą ir faktą, kiek vienam darbuotojui, pagal darbo dienų skaičių, tenka darbo laiko (procentais), apskaičiuoti vienos darbo dienos trukmę, pagal planą ir faktą, vieno darbuotojo darbo laiko trukmę, vienos dienos darbo trukmę. Duota: simbolis, rodikliai. Apskaičiuoti: kiek pasikeitė produkcijos apimtis per metus, produkcijos augimo dydį didėjant darbo našumui, gamybos produkcijos augimą, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, atsižvelgiant į darbo našumą, apskaičiuoti ekonomikos augimo perspektyvų darbą (procentais), atsižvelgiant į darbo našumą, apskaičiuoti, kiek išaugo darbuotojų skaičius (procentais). Duota: rodikliai, pradinė vertė, likutinė vertė. Apskaičiuoti: Absoliutinis statistini pokytį, Augimo tempą, Augimo tempą pagal absoliutinį pokytį, Koeficiento atnaujinimą, Išlaidų koeficientą, Koeficiento nusidėvėjimą metų pradžioje, Koeficiento nusidėvėjimą metų pabaigoje, Naudingumo koeficientas metų pradžioje, Naudingumo koeficientas metų pabaigoje. Duoti tokie šalies ekonominiai rodikliai (tūkst.lt.). Apskaičiuoti: Bendrąjį vidaus produktą (BVP). Grynąsias nacionalines pajamas (GNP). Nacionalines pajamsa (NP). Asmenines pajamas (AP). Disponuojamąsias pajamas (DP). Bendrąjį likvidumą (BL). Kryptinį likvidumą (KL). Pagal duotus duomenis nustatykite balansinę sąskaitą prekių gamybos ir paslaugų (mln. lt.). Nustatykite "Draudima" gamintojo kainas, pagrindines kainas, pridėtinės vertės kainą, pagal duotus duomenis. Duota: Metų pradžioje šalyje gyventojų skaičius buvo 150mln. žmonių. Metų pabaigoje žmonių skaičius padidėjo iki 164 mln. žmonių. Praėjusiais metais gimė 15 mln. žmonių, žuvo 11 mln. žmonių. Nedarbingų žmonių šalyje yra 56 mln. žmonių. Bedarbių šalyje 12 mln. žmonių. Apskaičiuoti: Šalyje esantį nedarbo lygį. Migracijos koeficientas. Koeficientas gyventojų (natūralaus) judėjimo, ekonominės gamybos apyvartos. Gyventojų šalies koeficientą. Įmonė, kuri gamina masinės paklausos prekes, nori pakelti šių prekių kainas. Eilėje prekybos taškų, buvo atliktas eksperimentas. Gauti rezultatai charakterizuojantys prekių pardavimo apimtis, atsižvelgiant į kainų padidinimo tempus. Duota: bulvių gamyba. Atlikti bulvių auginimo regiono nuo 1995-2000 m. analizę.
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Ekonominės statistikos uždavinys
Ekonominė statistika (6) 1 puslapis
1 puslapis
Ekonominė statistika (6) 2 puslapis
2 puslapis
Ekonominė statistika (6) 3 puslapis
3 puslapis
Ekonominė statistika (6) 4 puslapis
4 puslapis
Ekonominė statistika (6) 5 puslapis
5 puslapis
Ekonominė statistika (6) 6 puslapis
6 puslapis
Ekonominė statistika (6) 7 puslapis
7 puslapis
Ekonominė statistika (6) 8 puslapis
8 puslapis
Ekonominė statistika (6) 9 puslapis
9 puslapis
Ekonominė statistika (6) 10 puslapis
10 puslapis
Ekonominė statistika (6) 11 puslapis
11 puslapis
Ekonominė statistika (6) 12 puslapis
12 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Uždaviniai
Failas Ekonomine statistika (6).doc (29.21 KB)

Kiti mokslo darbai

Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė
Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo matematinių statistinių metodų taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurki...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Eglė"
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas. Vidutinis absoliutini...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius
Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Duomenų grupavimas. Grupavimo intervalų nustatymas. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos užmojis....

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe
Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įžanga. Imtis. Įverčių skaičiavimas. Hipotezės. Hipotezių apie proporcijas tikrinimas. Hipotezės apie vidurkį ti...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė
Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė
  • Analizės »
  • Ekonominės statistikos analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti finansinę veiklą ir pardavimų pajamas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo met...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti