Elektronikos pagrindai (12)

Telekomunikacijų inžinerijos kursas. Apibūdinkite elektronų judėjimą kietajame kūne, kai jame sudarytas elektrinis laukas. Išveskite elektronų dreifo greičio išraišką. Aptarkite, nuo ko dreifo greitis priklauso. Išveskite bendriausią krūvininkų judrumo išraišką. Aptarkite, nuo ko judrumas priklauso. Išveskite kietojo kūno savitojo elektrinio laidumo bendriausią išraišką. Aptarkite, kas lemia savitąjį laidumą. Nuo ko, kaip ir kodėl priklauso grynojo puslaidininkio savitasis elektrinis laidumas? Paaiškinkite savojo foto laidumo ir priemaišinio foto laidumo mechanizmus. Kas lemia metalo elektronų judrumą? Kaip metalo elektronų judrumas ir metalo savitoji varža priklauso nuo temperatūros? Kokiomis sąlygomis vyksta dalelių difuzija? Kas yra difuzijos varomoji jėga? Nuo ko ir kaip ji priklauso? Užrašykite difuzinės srovės tankio išraišką. Aptarkite, nuo ko ir kaip ši srovė priklauso. Iš kokių dedamųjų sudaryta puslaidininkyje tekanti srovė? Kokie yra staigiosios pn sandūros požymiai? Nubraižykite ir paaiškinkite priemaišų ir krūvininkų pasiskirstymo staigiojoje simetrinėje pn sandūroje grafikus. Paaiškinkite, kaip pn sandūroje atsiranda erdviniai krūviai ir susikuria vidinis elektrinis laukas. Nurodykite lauko kryptį. Nubraižykite pn sandūros energijos lygmenų diagramą. Kaip ši diagrama priklauso nuo išorinės įtampos? Diagramose parodykite barjero aukštį. Išvardinkite sroves, tekančias per pn sandūrą pusiausvyros būsenoje. Paaiškinkite šių srovių prigimtį. Išvardinkite pn sandūrų pramušimų tipus. Paaiškinkite pramušimų fizikinį mechanizmą, nubrėžkite energijos lygmenų diagramas. pn sandūros voltamperinė charakteristika. Išveskite formulę, pagal kurią apskaičiuojamas pn sandūros plotis. Kokia krūvių, kurie lemia pn sandūros barjerinę talpą, prigimtis? Nurodykite šių krūvių poliškumą. Nuo ko ir kaip priklauso pn sandūros barjerinė talpa? Kaip ją galima sumažinti? pn sandūra prijungus tiesioginę įtampą. Nubraižyti ir paaiškinti energijos lygmenų diagramą ir paaiškinti, kokios srovės teka per sandūrą. Kokie krūviai sukuria pn sandūros difuzinę talpą? Nuo ko ir kaip pn sandūros difuzinė talpa priklauso? Kodėl? Ką vadina termodinaminiu išlaisvinimo darbu? Kokie procesai vyksta, sudarius metalo ir n puslaidininkio sandūrą? Sudarykite ir paaiškinkite metalo ir n puslaidininkio energinę diagramą. Kokie procesai vyksta sudarius metalo ir n puslaidininkio sandūrą? Sudarykite metalo ir n puslaidininkio energinę diagramą. MDP struktūros. Paaiškinkite, kaip puslaidininkio paviršiuje susidaro praturtintasis ir nuskurdintasis bei inversinis sluoksniai.
1 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Elektronikos špera
Elektronikos pagrindai (12) 1 puslapis
1 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas elekt.spera.doc (122.81 KB)

Kiti mokslo darbai

Elektros energijos poreikių prognozė
Elektros energijos poreikių prognozė
  • Analizės »
  • Elektronikos analizė

Atliekamas individualaus ūkio elektros ūkio prognozavimas iki 2010 metų. Buto charakteristika. Elektros energijos sąna...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tiristoriniai valdomieji lygintuvai
Tiristoriniai valdomieji lygintuvai
  • Analizės »
  • Elektronikos analizė

Įvadas. Tiristorius. Tiristoriniai valdomieji lygintuvai. Darbo išvados. Darbas iliustruotas schemomis.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Balso serverių technologijų analizė
Balso serverių technologijų analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Elektronikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Temos aktualumas. Mokslinis naujumas. Praktinė ve...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Buitinių vartotojų energijos rūšies pakeitimo techninės ir ekonominės sąlygos
Buitinių vartotojų energijos rūšies pakeitimo techninės ir ekonominės sąlygos
  • Diplominiai darbai »
  • Elektronikos diplominis darbas

Įvadas. Energetinės sistemos plėtros perspektyvos. Vietiniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai bei jų panaudojim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninio termostato projektavimas
Elektroninio termostato projektavimas
  • Diplominiai darbai »
  • Elektronikos diplominis darbas

Įvadas. Projekto tikslai. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių apžvalga. Profesinių kompetencijų, demonst...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti