Ergonomika

Antropometrija. Statiniai ir dinaminiai matmenys. Fizinės veiklos planavimo aspektai: biologinis, fiziologinis ir psichologinis požiūriai. Krovinio kėlimas, nešimas, stūmimas. Rekomenduojamas krovinių kėlimo ribos. Krovinių kėlimo rankomis įvertinimas. Projektavimo principai. Rankinio darbo priemonių konstravimo principai. Sistemos ergonominio projektavimo etapai. Objektų išdėstymas darbovietės teritorijoje. Ryšių ir aplinkos įvertinimas. Elementų išdėstymas darbo erdvėje. Darbo vietos detalus ergonominis įvertinimas. Informacijos atvaizdavimo priemonių įvertinimas. Valdymo elementų įvertinimas. Suderinamumas tarp valdymo elementų ir vaizduoklių. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos. Valstybinė priežiūra ir kontrolė. Atsakomybė už saugaus darbo normatyvinių aktų nevykdymą. Saugaus darbo organizavimas respublikoje ir įmonėje. Saugių darbo metodų mokymas, instruktavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Traumatizmo tyrimo metodai, rodikliai. Saugos užtikrinimo sistemos modelis. Saugos darbe užtikrinimo metodai. Aukšto slėgio indų ir aparatų eksploatacijos darbų sauga. Darbų sauga lituojant ir suvirinant. Elektros traumos ir smūgiai. Faktoriai, nusakantys sužalojimo el. srove sunkumą. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Žingsnio ir lietimo įtampos. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektrinė izoliacija, izoliuojančios normos ir kontrolė. Įžeminimas. Jo veikimo principas ir taikymo sritys. Įžemintuvų konstrukcijos ir tipai. Įžeminimo varžos normavimas ir kontrolė. Įnulinimas, jo veikimo principas ir taikymas. Pernešamieji elektros įrenginiai ir šviestuvai. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Apsauga nuo statinės elektros. Apsaugos priemonės eksploatuojant elektros įrenginius. Jonizuojančių spinduliavimų poveikis žmogui. Degimas. Medžiagų užsiliepsnojimas ir sprogimas. Dujų, garų, dulkių ir oro mišinių užsiliepsnojimo bei sprogimo ribiniai parametrai. Pastatų klasifikacija gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Gaisro gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Civilinė sauga.
1 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Ergonomikos špera
Ergonomika 1 puslapis
1 puslapis
Ergonomika 2 puslapis
2 puslapis
Ergonomika 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas SPERA ergo.DOC (148.24 KB)

Kiti mokslo darbai

Ergonomika (20)
Ergonomika (20)
  • Konspektai »
  • Ergonomikos konspektas

Ergonomika. Žmogiškojo veiksnio pripažinimas. Darbinių sistemų samprata.. Darbinių sistemų charakteristika. Darbini...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ergonomika (21)
Ergonomika (21)
  • Konspektai »
  • Ergonomikos konspektas

Įvadas. Ergonomikos veiklos principai. Ergonomikos principai ir metodai. Sistema Žmogus–Mašina–Aplinka (Ž-...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ergonomika (24)
  • Konspektai »
  • Ergonomikos konspektas

Ergonomika ir santykis su darbo sauga. Ergonomikos principai ir metodai. Tyrimų aplinkos pasirinkimas. Kintamųjų parink...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ergonomika (38)
Ergonomika (38)
  • Konspektai »
  • Ergonomikos konspektas

Ergonomikos samprata. Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Rega. Kūno pojūčiai. Kalba. P...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbo vietos ergonomika: darbas kompiuteriu
Darbo vietos ergonomika: darbas kompiuteriu
  • Kursiniai darbai »
  • Ergonomikos kursinis darbas

Kompiuterinės darbo vietos ergonominis vertinimas. Įvadas. Bendras ergonominis vertinimas. Kompiuterinė darbo vieta. Da...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti