Etika

Moralės principas ir laisva valia, Kanto kategorinis imperatyvas, Sąžinė – vidinis individo moralumo mastelis, Sąžinės empiriškumas ir transcendentalumas, Dorovės norma, jos ypatumai, Dorovės normų būtinumas, Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai, Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai, Dorybė, Klasikinė dorybės sąvoka ir jos aiškinimas, Pagrindinės dorybės Platono teorijoje, Pagrindinės dorybės Aristotelio teorijoje, Dorybės T. Akviniečio teorijoje, Mac Intere’o dorybių etika, Tolerancijos supratimas, Termino kilmė ir reikšmė, Tolerancija kaip moralės principas, Tolerancijos sritys, Tolerancijos ribos, Netolerancija ir jos apraiškos.
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Etikos špera
Etika 1 puslapis
1 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas etika_speros.doc (18.6 KB)

Kiti mokslo darbai

Atvejo analizė (6)
Atvejo analizė (6)
  • Analizės »
  • Etikos analizė

Atvejo analizė. Informacija ir šaltiniai. Deskripcija. Analizė. Testavimas. Testavimo analizė ir galutinės išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Donorystė – laisvos valios išraiška ar prievarta?
Donorystė – laisvos valios išraiška ar prievarta?
  • Analizės »
  • Etikos analizė

Straipsnis ir analizė. Straipsnis "Ligonių artimieji už kraują moka krauju". Įvadas. Donorystė. Dabartinė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Etikos problema mano darbe: pavydas
Etikos problema mano darbe: pavydas
  • Analizės »
  • Etikos analizė

Etika. Pavydas. Pavydas filosofų akimis.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Etikos straipsnio analizė:
Etikos straipsnio analizė: "Gydytojo eksperimentus tirs prokurorai"
  • Analizės »
  • Etikos analizė

Įvadas. Biomedicininių tyrimų etikos reikalavimai. Straipsnio "Gydytojo eksperimentus tirs prokurorai" analiz...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Etikos straipsnio analizė:
Etikos straipsnio analizė: "Prostitutes gaudančios tarnybos viršininkas nušalintas nuo pareigų"
  • Analizės »
  • Etikos analizė

Įvadas. Policininkų amoralumo priežastys. Naudojamos prevencinės priemonės kovai su prostitucija. Priedas (1).

2 atsiliepimų
Parsisiųsti