Filosofijos įvadas (3)

Filosofijos prigimtis ir paskirtis. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto sampratos kitimas filosofijos istorijoje. Filosofinio pažinimo specifika. Filosofijos metodas. Filosofija ir mokslas. Filosofija ir menas, religija, medicina. Būties problema. Būties ir būtybės santykis. Būtis: vienio, daugio ir judėjimo problema. Aktualioji ir potencialioji būtis. Substancija ir akcidencija. Materiali ir nemateriali substancija. Porfyrijaus medis. Materialioji būtis. Materijos samprata. Filosofinė ir gamtamokslinė materijos samprata. Materijos ir formos vienovė. Esmė ir būtis. Kūnas ir jo savybės. Erdvė ir laikas. Visatos filosofinė samprata. Vitalinė ir psichinė būties forma. Gyva būtybė. Jusli būtybė. Evoliucijos filosofinė interpretacija. Evoliucija ir tikslingumo problema. Dvasinė būtis. Siela ir dvasia. Žmogus ir Dievas. Tikėjimo filosofinė interpretacija, jo prasmė ir reikšmė žmogaus gyvenime. Priežastingumo problema. Dėsnio samprata. Būtinumo ir atsitiktinumo santykis. Gamtinių ir socialinių reiškinių determinacijos specifika. Būtinumas ir laisvė. Žmogaus problema. Žmogaus gyvūniškumas ir transcendentalumas, istoriškumas ir socialumas. Žmogaus santykis su žmogumi. Meilė kaip šio santykio pagrindinis principas ir jos filosofinė interpretacija. Pažinimo problema. Jos esmė ir raida filosofijos istorijoje. Empirizmas ir racionalizmas. Apriorizmas. Atspindžio teorija. Mokslinis pažinimas ir mokslas. Mokslas kaip socialinė institucija ir žinių sistema. Mokslo pažangos problema. Mokslo raidos teorijos. Scientizmas ir Antiscientizmas. Pažinimas ir tiesos problema. Klasikinė tiesos samprata. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos teorija. Pragmatinė tiesos samprata. Tiesos problema. Subjektyvi ir objektyvi, absoliuti ir santykinė tiesa. Mokslinė, loginė, moralinė, religinė, meninė, istorinė tiesa. Žmogaus gyvenimo prasmės problema pagal "Jobo dramą". Kančios prasmė žmogaus gyvenime pagal "Jobo dramą". Egzistencinio mąstymo samprata. Ribinė situacija kaip egzistencinio mąstymo žadintoja.
2 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Filosofijos špera
Filosofijos įvadas (3) 1 puslapis
1 puslapis
Filosofijos įvadas (3) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera.doc (31.4 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Kamiu
A. Kamiu "Sizifo mitas"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Albero Kamiu kūrinio "Sizifo mitas" analizė.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
A. Šveiceris
A. Šveiceris "Kultūra ir etika"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Kultūros krizė ir jos dvasinis priežastingumas. Optimistinės pasaulėžiūros problema. Etikos problema. Religinė ir...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens laisvė ir jos ribos
Asmens laisvė ir jos ribos
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Įvadas. Asmens laisvė ir jos ribos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
D.M. Ruiz
D.M. Ruiz "Keturios toltekų išmintys"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Filosofinė refleksija apie Don Miguel Ruiz knygą "Keturios toltekų išmintys". Išnašos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
E. Kanetis
E. Kanetis "Karo dinamika" ir M. L. Kingas "Pasipriešinimas be kovos"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

E. Kanečio "Karo dinamikos" ir M. L. Kingo "Pasipriešinimo be kovos" lyginamoji analizė. Apibendrin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti