Finansai (43)

Pinigų raida susideda iš šių etapų. Banknotai. Paritetas. Pinigų funkcijos. Yra skiriamos tokios pinigų formų grupės. Kredito pinigai. Vekselis. Čekis. Čekių rūšys. Kredito kortelė. Depozitai. Emisijų pinigai. Pinigų sistema. Pinigų sistemą sudaro tokie elementai. Bimetalizmas. Monometalizmas. Pinigų kiekis. Pinigų paklausa. Infliacija. Monetarinė politika. Vartojamųjų kainų indeksas. Skiriamos infliacijos teorijos. Monetarinė infliacijos teorija. Paklausos perviršio teorija. Sąnaudų infliacijos teorija. Paskirstymo kovos infliacijos teorija. Šliaužiančioji infliacija. Hiperinfliacija. Paslėptoji infliacija. Kaip išvengti paslėptosios infliacijos. Neigiamos infliacijos pasekmės. Finansai. Finansų mokslas. Finansų funkcijos. Paskiriamoji funkcija. Kontrolės funkcija. Merkantilizmas. Finansų politika. Pagrindinės finansų politikos grandys. Finansų politiką sudaro. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansinis mechanizmas. Finansų sistemą sudaro dvi grandys. Valstybės fondams priklauso. Draudimas. Finansų valdymas. Valdymo objektais. Valdymo subjektas. Svarbiausieji Finansų ministerijos uždaviniai. Finansų ministerijos funkcijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Valstybinių mokesčių inspekcijų yra tokia paskirtis. Valstybės biudžetas. Biudžeto sudarymo principai. Biudžeto viešumas. Biudžeto bendrumas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Kad būtų padengtas biudžeto deficitas, valstybė turi. Biudžetinė sandara. Biudžetinis procesas. Biudžeto klasifikavimas. Biudžeto išlaidų klasifikavimo rūšys. Tikslinė. Mokesčių ekonominė esmė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas sudaro šie mokesčiai ir įmokos. Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimai skiriami šioms bendroms valstybės reikmėms. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžeto pajamas sudaro. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Žiras. Holdingo bendrovė. Centrinio banko funkcijos. Monetarinės politikos vidinio ir išorinio stabilumo kontrolė. Valstybės bankas. Bankų priežiūra. Bankų bankas. Valiutos emisija. Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko pajamas sudaro. Lietuvos banko išlaidas sudaro. Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas. Komercinis bankas. Banko filialas. Banko atstovybė. Banko kapitalas. Kapitalo atsargos. Banko turtinė atsakomybė. Banko valdymo organai. Kredito unijos. Visuotinis narių susirinkimas. Kredito unijos kapitalas. Pajinis kapitalas. Rezervinis kapitalas. Indėlių draudimo kapitalas. Lizingas. Faktoringas. Tarptautinio valiutos fondo struktūra. Pasaulio bankas. Tarptautinė finansų korporacija. Valdytojų taryba. Direktorių taryba. Įmonių finansai. Įmonės finansiniai ištekliai. Lygiateisiškumo principas. Prognozavimo principas. Komercinio apskaičiavimo principas. Lėšų skirstymas į savas ir skolintas. Draudimo arba rizikos fondų formavimo principas. Savidrauda. Rizikos fondų sudarymas. Draudimas. Finansinis sprendimas. Finansų valdymas. Vidiniams šaltiniams priskiriamas pelnas. Išoriniams šaltiniams. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Įmonės rizikos fazės. Verslo tyrimo fazė. Gamybos fazė. Mokėjimo fazės rizika. Kiekvienoje įmonėje skiriama dviejų rūšių rizika. Vertybinių popierių portfelis. Diversifikacija. Eliminuoti. Ateities (būsimoji) vertė. Esamoji vertė. Diskontavimas. Skolintas kapitalas sudaromas. Nuosavas bendrovės kapitalas. Akcijų priedai. Perkainojimo rezervas. Privalomasis rezervas. Įmonės nuosavas kapitalas. Perkainojimo rezervas. Dividendų politika. Dividendų mokėjimo variantai. Liekamoji dividendų politika. Alternatyvioji dividendų politika. Veiksniai lemiantys dividendų politiką. Dividendai. Pradinė vertė. Likviduojamoji vertė. Veikiančios įmonės vertė. Apskaitinė turto vertė.
2 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Finansų špera
Finansai (43) 1 puslapis
1 puslapis
Finansai (43) 2 puslapis
2 puslapis
Finansai (43) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera.doc (30.73 KB)

Kiti mokslo darbai

2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizė
2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinių biudžetų 2000–2004 metų pajamos. Pajamų horizontali analizė. P...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizė
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. 2003, 2004, 2005, 2006 Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali Lietuvos Respub...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimas
Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimas
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. Lietuvos tarpukario ekonominio reiškinio socialinė ekonominė charakteristika. Lietuvos banko sukūrimas. V. Ju...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė
Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. Pagrindinis dokumentas, rodantis, kaip panaudoti programoms vykdyti skirti biudžetiniai asignavimai biudžetinė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Financial analysis: Barclays Plc
Financial analysis: Barclays Plc
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Darbas anglų kalba. Barclay banko penkerių metų veiklos analizė. Analizuojami finansiniai rodikliai. Istorinis įverti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti