Finansai (72)

Kas yra finansai? Kokias funkcijas atlieka finansai? Apibūdinkite finansų-kredito sistemą. Kokios yra finansų-kredito sistemos sudėtinės dalys. Kas sudaro centralizuotus (valstybės) finansus? Kas sudaro decentralizuotus finansus? Paaiškinkite pirminį ir antrinį pajamų perskirstymą. Kokios yra nacionalinio biudžeto sudedamosios dalys ir kokia jų paskirtis? Kokia Garantinio fondo paskirtis? Kokiu tikslu sudaromi pinigų fondai? Kokia privatizavimo fondo paskirtis? Kokia yra Rezervinio (stabilizavimo)fondo paskirtis? Kas sudaro finansų-kredito sistemos dalyvius? Kokias funkcijas atlieka finansų ministerija? Išvardinkite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kokias funkcijas atlieka mokesčiai? Kas tai yra mokesčių našta? Išvardinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Apibūdinkite teisingumo principą. Paaiškinkite horizontalų ir vertikalų teisingumą. Paaiškinkite ekonominio efektyvumo principą. Paaiškinkite mokesčių normos, mokesčių bazės ir mokesčių pajamų priklausomybę. Kaip suprantate tiesioginius ir netiesioginius mokesčius. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kurie mokesčiai patenka į savivaldybių iždus? Kurie mokesčiai patenka į valstybės biudžetą? Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Nurodykite PVM apmokestinimo momentą. Kas sudaro PVM apmokestinamąją vertę? parduodamosios ir perkamosios vertės įvairiose gamybos stadijose. Apibūdinkite. Išvardinkite kurie pirkimo ir importo PVM negali būti atskaitomi. Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą PVM suma? Kaip apskaičiuojama grąžintina PVM suma? Kokius žinote PVM tarifus? Nurodykite lengvatinius PVM tarifus ir jų taikymą. Paaiškinkite PVM kompensacinio tarifo taikymą. Nurodykite PVM mokestinius laikotarpius. Kas yra PM objektas? Išvardinkite PM tarifus ir nurodykite jų taikymą. Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Išvardinkite leidžiamus atskaitymus LA.Išvardinkite ribojamus atskaitymus.Išvardinkite neleidžiamus atskaitymus. Kaip apmokestinami dividendai? Kokie yra PM mokestiniai laikotarpiai? Pateikite avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarką. Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir nurodykite jų taikymą. Pateikite gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo metodiką? Pateikite individualios veiklos pajamų apmokestinimo būdus. Kaip apmokestinamos ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos? Išvardinkite gyventojo patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas ir nurodykite jų ribą. Nurodykite NPD ir PNPD taikymą. Kas yra žemės mokesčio mokėtojai? Nurodykite žemės mokesčio tarifą. Nurodykite žemės mokesčiui taikomas lengvatas ir paaiškinkite jų taikymą. Nurodykite žemės mokesčio sumokėjimo terminą. Nurodykite nuomos mokesčio tarifą. Nurodykite ŽNM mokėtojus. Nurodykite ŽNM sumokėjimo terminus. Paaiškinkite kredito esmę ir būtinumą. Nurodykite kredito būtinumo priežastis. Paaiškinkite kredito teikimo procesą. Kokias funkcijas atlieka kreditas? Kokius žinote kredito principus, juos paaiškinkite. Nurodykite kredito formas. Kaip klasifikuojami kreditai pagal susitarimo būdą, apdraudimą, terminus, palūkanų rūšis, gavėjus ir skolinimosi tikslą ir susidarymo vietą. Kokias žinote palūkanų rūšis? Kokius žinote kredito kainos elementus? Kuo skiriasi palūkanos nuo kredito kainos? Nurodykite kredito sutarties sąlygas. Kokie yra galimi kredito grąžinimo būdai? Kokias žinote kredito apdraudimo priemones? Kas sudaro Lietuvos kredito įstaigų sistemą? Koks yra pagrindinis Lietuvos banko tikslas. Kokias žinote centrinio banko funkcijas. Kokius žinote komercinių bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus? Kokias funkcijas atlieka komerciniai bankai? Kokias žinote gyventojų indėlių rūšis? Kokios operacijos priskiriamos kreditavimo funkcijai? Kokius žinote valiutų rizikos valdymo priemones? Kokias operacijas vykdo kredito unijos? Draudimo sistema. Kokia yra valstybinio socialinio draudimo esmė? Kas sudaro VSD pajamas ir išlaidas? Kokias žinote VSD rūšis Lietuvoje? Kas sąlygoja senatvės pensijos pagrindinės ir papildomos pensijos dydį? Kokias sąlygas reikia tenkinti senatvės pensijai gauti? Kaip apskaičiuojamos netekto darbingumo pensijos? Kaip apskaičiuojama našlių ir našlaičių pensija? Kokiais atvejais apdraustiesiems mokamos ligos pašalpos? Kokio dydžio yra ligos pašalpos ir kas jas moka? Kokio dydžio yra motinystės pašalpa ir kuriam laikotarpiui ji skiriama? Kam skiriama motinystės (tėvystės) pašalpa ir koks jos dydis? Apibūdinkite sveikatos draudimą. Kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš PSD fondo? Apibūdinkite draudimą. Kokias tiesiogines funkcijas atlieka draudimas? Kokias netiesiogines funkcijas atlieka draudimas? Kas yra draudimo objektas? Kokias žinote draudimo formas? Kokias žinote draudimo šakas? Išvardinkite gyvybės draudimo grupes. Išvardinkite ne gyvybės draudimo grupes. Kokiu dokumentu įforminama draudimo sutartis ir kokia informacija jame pateikiama? Apibūdinkite draudimo įmoką, draudimo sumą ir draudimo išmoką. Kas yra draudiminis įvykis? Apibūdinkite draudiką, draudėją, apdraustąjį, naudos gavėją. Kas yra perdraudimas? Kokia perdraudimo reikšmė? Apibūdinkite pensijų kaupimo veiklą. Kokios įmonės gali vykdyti pensijų kaupimo veiklą? Kokiais atvejais baigiasi dalyvavimas pensijų kaupime? Kokius žinote pensijų išmokų būdus? Įmonių finansai. Apibūdinkite įmonių finansų sąvoką. Kokios įmonių rūšys gali funkcionuoti Lietuvoje? Išvardinkite pagrindinius gamybos ir veiklos išlaidų elementus. Kokia finansinio rezultato paskirstymo tvarka AB ir kitose įmonėse? Kokie veiksniai nulemia trumpalaikio turto sudėtį ir struktūrą? Kokias žinote trumpalaikio turto politikas? Apibūdinkite jas. Išvardinkite trumpalaikius finansavimo šaltinius. Kokie yra nuosavi ir skolinti ilgalaikiai finansavimo šaltiniai?
1 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Finansų špera
Finansai (72) 1 puslapis
1 puslapis
Finansai (72) 2 puslapis
2 puslapis
Finansai (72) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Finansai (72).doc (37.82 KB)

Kiti mokslo darbai

2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizė
2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinių biudžetų 2000–2004 metų pajamos. Pajamų horizontali analizė. P...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizė
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. 2003, 2004, 2005, 2006 Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali Lietuvos Respub...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimas
Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimas
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. Lietuvos tarpukario ekonominio reiškinio socialinė ekonominė charakteristika. Lietuvos banko sukūrimas. V. Ju...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė
Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. Pagrindinis dokumentas, rodantis, kaip panaudoti programoms vykdyti skirti biudžetiniai asignavimai biudžetinė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Financial analysis: Barclays Plc
Financial analysis: Barclays Plc
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Darbas anglų kalba. Barclay banko penkerių metų veiklos analizė. Analizuojami finansiniai rodikliai. Istorinis įverti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti