Fizika (109)

Elektrinis krūvis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stiprumas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Darbas, perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialas. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Nuolatinė elektros srovė. Srovės tankis. Metalų elektrinis laidumas. Diferencialinė Omo dėsnio išraiška. Integralinė Omo dėsnio išraiška. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo t0. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Termoelementai. Puslaidininkių laidumas. Bendrosios žinios apie kietųjų kūnų juostinę teoriją. Priemaišinis puslaidininkių laidumas juostinės teorijos požiūriu. Sandūriniai reiškiniai. Metalo ir puslaidininkio kontaktas. Puslaidininkinis diodas. Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo t0. Termoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose. Elektrolitų elektrinis laidumas. Dujų ir plazmos elektrinis laidumas. Srovės magnetinis laukas. Ampero dėsnis. Magnetinė indukcija. Dviejų lygiagrečių laidininkų, kuriais teka srovė, sąveika. Elektringų dalelių judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke. Magnetinis srautas. Lenco taisyklė. Faradėjaus dėsnis. Saviindukcija. Induktyvumas. Medžiagos magnetiniame lauke. Feromagnetikai. Feromagnetikų įmagnetėjimas. Šviesos prigimties teorija. Elektromagnetinės spinduliuotės skalė. Visiškas vidaus atspindys. Šviesos dispersija. Šviesos interferencija. Šviesos poliarizacija. Briusterio dėsnis. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Fotoelektrinis efektas. Einšteino lygtis. Fotoelementas. Šviesos slėgis. Komptono efektas. Branduolio sandara. Izotopai. Radioaktyvusis spinduliavimas. Radioaktyvaus skilimo dėsnis. Atominės energijos panaudojimas.
1 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Elektromagnetizmo špera
Fizika (109) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (109) 2 puslapis
2 puslapis
Fizika (109) 3 puslapis
3 puslapis
Fizika (109) 4 puslapis
4 puslapis
Fizika (109) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Fizikos_speros_galutine_versija.doc (40.37 KB)

Kiti mokslo darbai

Dielektrikų poliarizacija
  • Konspektai »
  • Elektromagnetizmo konspektas

PowerPoint pristatymas. Dielektrikų poliarizacija. Elektroninė poliarizacija. Polinė molekulė elektriniame lauke. Orie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Diodas
Diodas
  • Konspektai »
  • Elektromagnetizmo konspektas

Diodas. Diodo konstrukcija. Diodo charakteristika. Diodo parametrai. Diodų pritaikymas. Tranzistoriai. Lauko tranzistoriu...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektra
Elektra
  • Konspektai »
  • Elektromagnetizmo konspektas

Elektra. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko st...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektrinės savybės
Elektrinės savybės
  • Konspektai »
  • Elektromagnetizmo konspektas

Įvadas. Metalai, izoliatoriai, puslaidininkiai: juostų teorija. Metalai. Puslaidininkiai. Izoliatoriai. Laidūs polimer...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektromagnetinės bangos
Elektromagnetinės bangos
  • Konspektai »
  • Elektromagnetizmo konspektas

Elektromagnetinių bangų savybės. Elektromagnetinių bangų sklidimo pobūdis. Atmosferos įtaka elektromagnetinių bang...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti