Fizika (129)

Sąveikų gamtoje tipai, pagrindiniai jų reiškimosi būdai. Materialaus taško slenkamasis judėjimas (kelias, poslinkis, greitis, pagreitis). Greičių sudėties teorema klasikinėje mechanikos. Slenkamojo judėjimo dinamika (Niutono dėsniai). Impulso tvermes dėsnis. Pailiustruokite jį pavyzdžiais. Sunkio jėga. Svoris. Trinties jėga. Tamprumo jėga. Darbas ir energija (kinetinė, potencinė) Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Tvermės dėsnių taikymas. Kietojo kūno sukamojo judėjimo dinamika. Jėgos ir inercijos momentai. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Kūno inercijos momentas ir Šteinerio teorema. Harmoniniai svyravimai. Matematinė ir fizinė svyruoklės. Slopinamieji ir priverstiniai svyravimai bei juos apibūdinantys parametrai. Skersinės ir išilginės bangos. Stovinčioji banga. Bangų interferencija. Garsas. Jo charakteristikos. Ultragarsas ir infragarsas. Idealiosios dujos. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Pagrindinė molekulinės kinetinės teorijos lygtis. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Kūnų temperatūra. Efektinis molekulių diametras, jų laisvasis lėkis. Procesai nepusiausvyrosiose termodinaminėse sistemose (šilumos perdavimas, difuzija, klampa). Pirmasis termodinamikos dėsnis. Pritaikykite jį įvairiems izoprocesams dujose. Idealiųjų dujų procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai gamtoje. Šiluminės mašinos. Realiosios dujos. Molekulių sąveika. Realiųjų dujų lygtis. Jos ir idealiųjų dujų lygties skirtumai. Skysčių savybės. Paviršiaus įtempimas. Drėkinimas.
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (129) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (129) 2 puslapis
2 puslapis
Fizika (129) 3 puslapis
3 puslapis
Fizika (129) 4 puslapis
4 puslapis
Fizika (129) 5 puslapis
5 puslapis
Fizika (129) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Fizika (129).doc (31.99 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti