Fizika (131)

Atomų sąveika moleklulėje. Elementų valentingumas. Rotaciniai, vibraciniai ir elektroniniai energijos lygmenys. Molekuliniai spektrai. Kvantiniai stiprintuvai ir generatoriai. Klasikinė ir kvantinė statistika. Pagrindinės sąvokos. Kvantiniai skirstiniai. Elektroninės dujos. Fermio energija ir lygmuo. Fononai. Metalų šiluminė talpa ir elektrinis laidumas. Superlaidumas. Kristalai. Atomų energijos lygmenų skilimas susidarant kristalui. Energijų juostos. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Savasis ir priemaišinis puslaidininkiu laidumas. P-n sandūra. Atomo branduolio sandara. Branduolinės jėgos. Ryšio energija. Branduolio modeliai. Radioaktyvumas (skilimo dėsnis, alfa ir beta skilimai). Branduolinės reakcijos (dalijimosi ir sintezės reakcijos). Branduoliniai reaktoriai. Dalelių ir antidalelių samprata. Antimedžiaga. Subatominių dalelių virsmų tvermės dėsniai. Kvarkų samprata. Elementariųjų dalelių klasifikacija.
2 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (131) 1 puslapis
1 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Fizika (131).doc (23.97 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti