Fizika (24)

Kulono dėsnis. Dielektriko molekulių dipolio momentas. Elektrostatinio lauko stiprumas. Elektrostatinio lauko jėgų darbas. Elektrinių laukų grafinis vaizdavimas. Gauso teorema. Gauso taikymas. Tolygiai įelektrintos begalinės plokštumos lauko stiprumas. Tolygiai įelektrinto sferinio paviršiaus sukuriamo lauko stiprumas. Elektrostatinė slinktis. Nesavaiminis išlydis dujose. Išlydžio voltamperinė charakteristika. Slinkties srautas. Elektrinio lauko potencialas. Ryšys tarp elektrostatinio lauko stiprumo ir potencialo. Dielektrikų poliarizacija, elektrinis poliarizuotumas. Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso dėsnis dielektrikui. Elektrinė slinktis. Srovės darbas ir galia. Segneto elektrikai ir supratimas apie Piezo ir Piro elektrikus. Nuolatinio laidumo srovė. Srovės stipris, jos tankis bei koncentracijos ryšys. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Omo dėsnis. Elektrovara (uždarai grandinei). Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Elektrinio lauko energijos tankis. Omo dėsnis grandinės daliai. Magnetinio lauko superpozicijos principas. Laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Savaiminis išlydis dujose. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Dujų plazma, savybės. Reikalingos savybės. Reikalingos sąlygos srovės tekėjimui vakuume. Termoelektroninė emisija. Ryčertsono ir Dašmeno formulė. Pilnutinės srovės taikymas. Solenoido magnetinis laukas. Magnetinis srautas. Gauso dėsnis magnetiniam laukui. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąvoka. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Magnetinis laukas vakuume; Svarbiausia magnetinio lauko charakteristika. Magnetine indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Krūvininko judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. Krūvininko judėjimas magnetiniame lauke. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai.
1 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (24) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (24) 2 puslapis
2 puslapis
Fizika (24) 3 puslapis
3 puslapis
Fizika (24) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas fizikos egzas.doc (37.26 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti