Fizika (36)

Atomų sąveikos molekulėje samprata. Joninis ryšys. Valentinis ryšys. Elementų valentingumas. Molekuliniai spektrai. Rotaciniai, vibraciniai ir elektroniniai energijos lygmenys. Vandenilio atomo emisijos ir absorbcijos spektrai. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Kvantinių generatorių praktinis naudojimas. Kvantinės elektronikos taikymas. Pasiskirstymo funkcija. Bozes-Einsteino, Fermio-Dirako skirtiniai. Bozonai ir fermijonai. Fermio ir Dirako pasiskirstymas. Elektroninės dujos. Fermio energija. Fotonai. Metalų šiluminė talpa. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Superlaidumas. Metalų elektrinis laidumas. Metalų šiluminė talpa. Gardelės šiluminė talpa. Elektrinio laidumo kvantinė teorija. Puslaidininkiai. Savasis ir priemaišinis laidumas. Atomo branduolio masė, krūvis, spindulys, tankis, sukinys ir magnetinis momentas. Atomo branduolio sandara. Branduolinės jėgos. Branduolio modeliai. Atomo branduolio nukleoninis modelis. Branduolinių jėgų savybės. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyviosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika. Radioaktyvusis suirimas, jo dėsnis ir dėsningumai. Branduolinių reakcijų samprata, tipai, jų efektyvusis skerspjūvis. Branduolių savasis dalijimasis. Spontaninės ir valdomos branduolinės reakcijos. Branduoliniai reaktoriai. Dalelės ir antidalės. Atsiradimas ir anihiliacija. Antimedžiagos samprata ir jos egzistavimo galimybė. Antimedžiaga. Kvarkų samprata. Subatominių dalelių virsmų tvermės dėsniai. Elementariųjų dalelių klasifikacija.
2 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (36) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (36) 2 puslapis
2 puslapis
Fizika (36) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Mokyklinis
Klasė 12 klasė
Darbo tipas Šperos
Failas fizikos_optikos_egzamino_paruostuke2.doc (107.27 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti