Fizika (40)

Mechanika. Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Slenkamojo judėjimo lygtys. Materialiojo taško pagreitis kreivaeigio judėjimo atveju. Materialaus taško kampinis greitis ir pagreitis (momentiniai). Slenkamojo judėjimo dinamika. Pagrindinė dinamikos lygtis. Sukamojo judėjimo dinamika. Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis. Inercijos momentas sukimosi ašies atžvilgiu. Heigenso ir Šteinerio teorema. Besisukančio kūno kinetinė energija. Potencialinių jėgų laukai. Kintamosios jėgos darbas. Mechaninės energijos tvermės dėsnis konservatyviai sistemai. Visuotinės traukos (gravitacijos) dėsnis. Archimedo jėga. Bernulio lygtis (idealiam skysčiui). Slysčio tolydumo lygtis. Skysčio paviršiaus įtempimo koeficientas. Papildomas slėgimas po iškreivintu sferiniu paviršiumi. Reliatyvistinė dinamika. Pilnutinės energijos ir masės sąryšis (Einšteino lygtis). Harmoningai svyruojančio išilgai ašies Os kūno greičio ir pagreičio projekcijos į šią ašį. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Logaritminis slopinimo dekrementas. Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Svyruojančio kūno nuokrypio kitimas atsilieka nuo priverstinės jėgos kitimo fazė, kurios tangentas. Svyravimų amplitudės maksimumas stebimas esant rezonansiniam dažniui. Vienmatės plokščios bangos lygtis, sklindančios išilgai ašies Ox. Stovinčios bangos lygtis. Molekulinė fizika ir termodinamika. Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinės lygtys. Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Bet kokios masės m idealiųjų dujų vidinė energija. Termodinamikos dėsniai. Realiosios dujos. Elektrostatinis laukas vakuume. Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Kai lauką vakuume kuria nejudantis taškinis krūvis q. Gauso teorema. Tolygiai įelektrintos begalinės plokštumos kuriamo lauko stipris. Elektrostatinio lauko taško potencialas. Jėgos atliekamas darbas perkeliant krūvį elektrostatiniame lauke. Potencialo ryšys su lauko stipriu. Dielektriko poliarizacijos vektorius (poliarizuotumas). Izotropinių dielektrikų atveju. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas. Elektromagnetinė indukcija. Magnetinis laukas medžiagoje.
1 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (40) 2 puslapis
2 puslapis
Fizika (40) 3 puslapis
3 puslapis
Fizika (40) 4 puslapis
4 puslapis
Fizika (40) 5 puslapis
5 puslapis
Fizika (40) 6 puslapis
6 puslapis
Fizika (40) 7 puslapis
7 puslapis
Fizika (40) 8 puslapis
8 puslapis
Fizika (40) 9 puslapis
9 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas fizikos_formules.doc (120.78 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti