Fizika (50)

Elektros krūvis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrinis bipolis ir jo laukas. Darbas, kurį elektrinio lauko jėgos, perkeliant krūvį. Potencialas. Ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir įtampos. Potencialo gradientas. Laidininkas elektrostatiniam lauke. Dielektrikas elektrostatiniame lauke. Dielektriko poliarizacija. Elektrinė talpa. Kondensatoriai. Nuolatinė elektros srovė. Srovės tankis. Metalų elektroninis laidumas. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Kontaktinis potencialų skirtumas. Termoelektriniai reiškiniai. Termoelementai. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Kietųjų kūnų juostinė teorija. Sandūriniai reiškiniai. Puslaidininkinis diodas. Diodų taikymas. Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Termistorius. Termoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose. Puslaidininkinis termoelementas. p-n sandūros parametrai. Elektrolitų elektrinis laidumas. Dujų ir plazmos elektrinis laidumas. Srovės magnetinis laukas. Ampero dėsnis. Magnetinė indukcija. Lorenco jėga. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Tiesaus laido, apskritiminio laido ir solenoido su srove magnetinis laukas. Dviejų lygiagrečių laidininkų, kuriais teka srovė, sąveika. Elektringų dalelių judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke. Magnetinis srautas. Elektromagnetinė indukcija. Lenco taisyklė. Faradėjaus dėsnis. Pagrindinės elektrodinamikos lygtys. Elektromagnetiniai virpesiai. Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Termistorius. Elektromagnetinės bangos ir jų sklidimo greitis. Elektromagnetinių bangų dispersija. Elektromagnetinių bangų energija, spinduliavimas, poliarizacija ir moduliacija. Šviesos prigimties teorijos. Elektromagnetinės spinduliuotės skalė. Šviesos atspindžio ir lūžio dėsniai. Šviesos atspindys ir lūžis bangų teorijos požiūriu. Visiškas šviesos atspindys. Šviesos šaltiniai. Šviesos dispersija. Šviesos absorbcija. Spektroskopas ir spektrografas. Šviesos interferencija. Šviesos poliarizacija. Šviesos difrakcija. Fotometriniai šviesos parametrai. Šiluminis spinduliavimas. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Fotoelektrinis efektas. Einšteino lygtis. Fotoelementai. Šviesos slėgis. Komptono efektas. Kvantinės fizikos elementai. Boro postulatai. Vandenilio atomo spektras. Optiniai kvantiniai generatoriai. Atomo sandara. Branduolio ryšio energija. Radioaktyvaus sklidimo poslinkis dėsnis. Radioaktyviojo skilimo dėsnis. Kosminiai spinduliai. Sunkiųjų branduolių dalijimosi reakcija. Branduolinis reaktorius.
1 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (50) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (50) 2 puslapis
2 puslapis
Fizika (50) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Spera Fizikos I pusmecio egzas [viko].doc (63.71 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti