Fizika (56)

Realiosios dujos. Van der Valso lygtis. Krizinis būvis (kritinis). Kritiniai realiųjų dujų parametrai. Fazinis virsmas (Klapeirono ir Klaudijaus lygtis). Vidinė realiųjų dujų energija. Dujų skystinimo problema. Skystis, jo paviršinis sluoksnis. Paviršiaus įtempimas. Drėkinimo reiškiniai. Laplaso formulė. Kapiliarumo reiškiniai gamtoje ir technikoje. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Maksvelo dėsnis. Bolcmano skirstinys, parametrinė formulė. Grįžtamieji ir negrįžtamieji virsmai. II Termodinamikos dėsnis. Šiluminės ir šaldomosios mašinos, jų veikimo principas. Idealioji Karno mašina, jos našumo koeficientas. Entropija, jos ryšys su būsenos būvio tikimybe. II termodinamikos dėsnis statinė prasmė. Išilginės ir skersinės bangos. Bangų energija. Interferencija ir difrakcija. Stovinčiosios bangos. Termodinaminis ir molekulinis- kinetinės makrų sistemos aprašymų būdai (Klapeirono lyg). Pagrindinė molekulinės kinetinės teorijos lygtis. I Termodinamikos dėsnis. Sistemos vidinė energija. Šiluma- sistemos vidinės energijos pokyčio matas. Izoprocesai ir adiabatinis procesas. Harmonijų svyravimų dinaminė lygtis ir jos sprendinys. Vienos krypties statmenų svyravimų sudėtis ir taikymas, dažnių bei fazių matavimais. Fizinė svyruoklė. Slopinamieji svyravimai, logaritminis slopinimo dekrementas. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Jo reikšmė moksle ir technikoje. Srovių magnetinė sąveika. Magnetinis laukas, jo atsiradimo priežastis. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Ir jo taikymas magnetiniai indukcijai skaičiuoti. Krūvininkų judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke dėsningumai. Ampero ir Lorenco jėgos, jų samprata ir skaičiavimo taisyklės. Elektrostatinis laukas, lauko stipris. Elektrostatinių lauko jėgų darbas, sąveikos potencinė energija, potencialas. Elektrostatino lauko stiprio vektoriaus cirkuliacija. Potencialiniai laukai. Konservatyviųjų jėgų samprata. Darbo samprata ir jo skaičiavimas perkeliant kūną gravitacijos laukia iš vieno lauko taško į kitą. Gravitacinio lauko sąveikos potencinė energija, lauko stipris ir potencialas bei ryšis tarp jų. Kūnų inertiškumas, svorio ir sunkio samprata. Kietasis kūnas kaip materialių taškų sistema. Kietojo kūno sukimasis apie nejudančią ašį. Kūno inercijos momentas. Sukamojo judėjimo kinetinė energija. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Jėgos momento ir impulso momento samprata. Kūno sistemos impulso momento tvermės dėsnis. Šio dėsnio pasireiškimas gamtoje ir tekimas technikoje. Difuzija. Klampa. Šilumos laidumas.
1 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (56) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (56) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas fizika.doc (29.63 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti