Fizika (64)

Kokias žinote sudėtingos elektros grandinės sudedamąsias dalis? Kaip formuluojama 2-oji Kirchofo taisyklė? Ką vadiname išsigimusiais puslaidininkiais ir koks kompiuterio bazės elementas iš jų sukonstruotas? Kokią energiją nusako Fermi-energinis lygmuo? Kuo skiriasi puslaidininkinių fotoelemento, fotodiodo ir šviesos diodo konstrukcija ir darbo režimas? Kuo skiriasi puslaidininkinių šviesos diodų ir lazerių spinduliuotė? Kas yra optronas, kokias žinote jo rūšis? Kuo ypatinga bistabiliojo MDP tranzistoriaus užtura? Kiek ir kokie magnetiniai momentai naudojami aiškinant medžiagų magnetines savybes? Kokią išskirtinę savybę gali turėti plonieji feromagnetiniai sluoksniai, lyginant juos su šių medžiagų turiniais bandiniais? Kokias iš principo naujas plonasluoksnės atminties laikmenas galima būtų sukonstruoti, pasinaudojant minėta feromagnetinių sluoksnių savybe? Kokius žinote loginius elementus? Nubraižykite pasirinktinai vieno loginio elemento, kuriame panaudoti bipoliariniai tranzistoriai, schemą. Kuo skiriasi holografija nuo fotografijos? Kokias perspektyvas atveria jos panaudojimas kompiuterijoje? Kiek ir kokių tipų monitoriaus ekranų žinote? Kokiomis sąlygomis ir dėl ko atsiranda šaltoji elektronų emisija iš katodo? Kur ji panaudojama kompiuterijoje? Kokia kintamosios elektros srovės kvazistacionarumo sąlyga? Pateikite nors vieną pavyzdį, kur kompiuterijoje naudojama poliarizuota šviesa?Kas yra liuminescensija ir kokia jos rūšis stebima monitoriuose? Nubraižykite pastovios atminties diodinės matricos fragmentą, susidedantį iš 4 eilučių ir 4 stulpelių, kuriame įrašyta tokia informacija. Optiniai (kompaktiniai) diskai, jų sandara, informacijos nuskaitymas ir įrašymas. P-n sandūra. Puslaidininkinis diodas, fotodiodas, fotoelementas.
1 atsiliepimai
Apimtis
4 puslapiai
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (64) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (64) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera.doc (420.63 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti