Fizika (71)

Elektrostatinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema ir jos taikymas. Elektrostatinio lauko stipris, kaip potencialo gradientas. Taškinių krūvių sistemos, sferos, dipolio elektrostatinis laukas. Elektrinis laukas dielektrikuose. Dielektrikų poliarizacijos vektorius. Pjezoelektrinis ir elektrostatinis efektai bei jų taikymas. Segnetoelektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrinė talpa. Krūvių sistemos ir įelektrinto laidininko energija. Elektrostatinio lauko energija, jos tūrinis tankis. Nuolatinės srovės dėsniai. Potencialu skirtumas, elektrovara ir įtampa. Srovės tankis. Diferencialinė Omobei Džaulio ir Lenco dėsnių išraiška. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Kirchhofo dėsnis. Metalų varžos priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Judančių krūvių magnetiniai laukai. Objektų magnetinė sąveika. Lorenco jėga. Holo efektas. Elektringųjų dalelių valdymas ir jo techninis taikymas. Laukų superpozicijos principas. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija. Srovės magnetinis momentas. Magnetinis srautas. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus ir Lenco dėsnis. Indukcijos elektrovaros elektroninis mechanizmas. Saviindukcija. Induktyvumas. Magnetinio lauko energija. Medžiagos magnetinės savybės. Medžiagos įmagnetėjimas ir jo mechanizmas. Dia- ir paramagnetikai. Feromagnetizmo prigimtis. Domenai. Histerėzės. Kiuri temperatūra. Laisvieji, slopinamieji ir priverstiniai virpesiai virpamajame kontūre. Priverstiniai virpesiai. Slopinamieji virpesiai. Slinkties srovė, jos tankis. Maksvelio lygtys integralinėje formoje. Elektromagnetinės bangos.
2 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Fizikos špera
Fizika (71) 1 puslapis
1 puslapis
Fizika (71) 2 puslapis
2 puslapis
Fizika (71) 3 puslapis
3 puslapis
Fizika (71) 4 puslapis
4 puslapis
Fizika (71) 5 puslapis
5 puslapis
Fizika (71) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Fizika.doc (41.72 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti