Fonetika

Fonetika. Artikuliacinė fonetika. Akustinė fonetika. Fonologija. Ortoepija. Fonetikos mokslo dalių ryšys. Artikuliacinė balsių klasifikacija. Eilė. Pakilimas. Lūpų veikla. Trukmė ir įtempimas. Akustinė balsių klasifikacija. Tembro aukštis. Spektro sklaida. Bemoliškumas. Trukmė ir įtempimas. Balsių rašyba. Aukštutinio pakilimo balsiai. Žemutinio pakilimo balsiai. Vidutinio pakilimo balsiai. Balsių vartojimas. Priešakinės ir užpakalinės eilės balsiai. Žemutinio, vidutinio, aukštumo pakilimo balsiai. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Balsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai. Poziciniai Balsių tarties klaidos. Kirčiuotų trumpųjų – neįtemptųjų balsių ilginimas. Nekirčiuotų ilgųjų – įtemptųjų balsių trumpinimas. Vid. pakilimo balsių dvibalsinimas. Artikuliacinė priebalsių klasifikacija. Oro skverbimosi būdas. Sprogstamieji priebalsiai Pučiamieji priebalsiai Artikuliacijos vieta. Balso stygų veikla. Palatališkumas (minkštumas). Priebalsių. Duslieji ir skardieji priebalsiai. Dviejų vienodų priebalsių sandūra. Priebalsių vartojimas. Žodžio viduje Žodžio gale. Priebalsinių fonemų sistema. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Priebalsinių fonemų variantai. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Priebalsių tarties klaidos. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia: Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Dvigarsių sandara Grynieji balsiniai. Mišrieji dvigarsiai Dėmenų sąlydis. Dvigarsių rašyba. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių vartojimas. Dvibalsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių fonologinis savarankiškumas. Priebalsiniai dvigarsiai(afrikatos). Sutaptiniai dvibalsiai. Sudėtiniai dvigarsiai. Mišrieji dvigarsiai. Dvigarsių variantai. Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai. Žodžio pradžios ir galo dėsniai. Garsų pridėjimas žodžio pradžioje. Duslieji priebalsiai žodžio gale. Kietieji priebalsiai žodžio gale. Dviejų tokių pat garsų sandūra.tapatūs priebalsiai. Du gretimi balsiai. Dviejų, kad ir nevienodų balsių sandūra vadinama sambalsiu, arba hiatu. Skiemuo. Skiemens pagrindas. Atvirieji skiemenys. Kalbos padargų raumenų įtampos teorija. Žodžių kėlimas raštu. Fonetiniai požymiai. Žymėjimas. Fonologinis vaidmuo. Proklitikai ir enklitikai. Tarties klaidos. Priegaidė.
1 atsiliepimai
Apimtis
17 puslapių
Kategorija
Lietuvių kalbos špera
Fonetika 1 puslapis
1 puslapis
Fonetika 2 puslapis
2 puslapis
Fonetika 3 puslapis
3 puslapis
Fonetika 4 puslapis
4 puslapis
Fonetika 5 puslapis
5 puslapis
Fonetika 6 puslapis
6 puslapis
Fonetika 7 puslapis
7 puslapis
Fonetika 8 puslapis
8 puslapis
Fonetika 9 puslapis
9 puslapis
Fonetika 10 puslapis
10 puslapis
Fonetika 11 puslapis
11 puslapis
Fonetika 12 puslapis
12 puslapis
Fonetika 13 puslapis
13 puslapis
Fonetika 14 puslapis
14 puslapis
Fonetika 15 puslapis
15 puslapis
Fonetika 16 puslapis
16 puslapis
Fonetika 17 puslapis
17 puslapis
Fonetika 18 puslapis
18 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Fonetika egzui.doc (51.27 KB)

Kiti mokslo darbai

Antano Smetonos prezidentinės kalbos retorinė analizė
Antano Smetonos prezidentinės kalbos retorinė analizė
  • Analizės »
  • Lietuvių kalbos analizė

Antano Smetonos kalbos, pasakytos 1930 m. vasario 25 d. laidojant Joną Jablonskį, retorinė analizė. Įvadas. Kalbos an...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
K. Donelaitis
K. Donelaitis "Metai" (65)
  • Analizės »
  • Lietuvių kalbos analizė

Kristijono Donelaičio poemos "Metai" ištraukos interpretacija. Ištraukia iš dalies "Pavasario linksmyb...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Knyga ir mes
Knyga ir mes
  • Analizės »
  • Lietuvių kalbos analizė

Samprotaujamojo tipo rašinys. Oratorinė kalba tema "Knyga ir mes"

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lapino paveikslas V. Krėvės-Mickevičiaus apsakyme
Lapino paveikslas V. Krėvės-Mickevičiaus apsakyme "Skerdžius" (17)
  • Analizės »
  • Lietuvių kalbos analizė

Vinco Krėvės-Mickevičiaus apsakymo "Skerdžius" analizė. Lapino paveikslas.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lyginamoji analizė: J. Biliūnas
Lyginamoji analizė: J. Biliūnas "Brisiaus galas" ir J. Savickis "Ad astra"
  • Analizės »
  • Lietuvių kalbos analizė

J. Biliūno apsakymas "Brisiaus galo" ir J. Savickio novelė "Ad Astra" lyginamoji analizė.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti