Geologija (11)

Geologijos kursas. Dūlėjimas. Oksidacija. Hidratacija. Tirpimas. Hidrolizė. Dūlėjimo pluta ir jos tyrimų reikšmė. Naudingosios iškasenos. Vėjo geologinė veikla. Upių geologinė veikla. Aliuvio susidarymas. Akumuliacija. Nuosėdinės medžiagos pernešimas. Požeminio vandens geologinė veikla. Vandens rūšys uolienose. Nespūdinio vandens tipai. Spūdinis (artezinis) vanduo. Karstiniai procesai ir jų formuojamos reljefo formos. Atviros (paviršinės) karsto formos. Įdubimai ir laukai. Požeminės karsto formos. Karstinės olos ir kanalai. Ledynų ir ledyninių srautų geologinė veikla. Kontinentiniai (dengiamieji) ledynai. Tarpiniai ledynai. Geologinė bei reljefą formuojanti ledynų ir ledyninių srautų veikla. Uolienų ardymas (egzaracija). Nuolaužinės medžiagos pernešimas ir akumuliacija. Slenkančių ledynų morenos. Apledėjimų problematika Žemės istorijoje. Kvartero apledėjimų charakteristika. Paleozojaus ir prekambro apledėjimai. Apledėjimų priežastys. Vidinės priežastys. Žemės reljefo pokyčiai. Fliuvioglacialiniai dariniai. Sedimentacijos sąlygos ir veiksniai. Nuosėdų kaupimasis ir jų tipai. Jūrinių nuosėdų diagenezė. Vandenynų organinis pasaulis. Nuolauzines ir molio nuosėdinės uolienos. Naudingos iškasenos dugno nuosėdose ir nuosėdinėse uolienose. Svyruojamieji judesiai. Metamorfizmas. Nuosėdinių uolienų metamorfizmas. Regioninio metamorfizmo pakopos ir molio uolienų evoliucinės sekos rodikliai. Litosferos plokščių judėjimas. Kontinentinė pluta. Okeaninė pluta. Subokeaninė pluta. Subkontinentinė pluta. Kvartero apledėjimų charakteristika. Litosferos plokščių struktūriniai elementai. Kontinentinių struktūrų elementai. Formacijos sąvoka ir jų tipai. Geologinės istorijos etapai, vystymosi kryptingumas ir tektoniniai ciklai. Biotos evoliucija. Fosilizacija ir iškastinės organizmų formos. Organizmai ir paleoaplinka. Atmosferos formavimasis ir jos raida. Hidrosferos formavimasis ir jos raida
2 atsiliepimai
Apimtis
37 puslapiai
Kategorija
Geologijos špera
Geologija (11) 1 puslapis
1 puslapis
Geologija (11) 2 puslapis
2 puslapis
Geologija (11) 3 puslapis
3 puslapis
Geologija (11) 4 puslapis
4 puslapis
Geologija (11) 5 puslapis
5 puslapis
Geologija (11) 6 puslapis
6 puslapis
Geologija (11) 7 puslapis
7 puslapis
Geologija (11) 8 puslapis
8 puslapis
Geologija (11) 9 puslapis
9 puslapis
Geologija (11) 10 puslapis
10 puslapis
Geologija (11) 11 puslapis
11 puslapis
Geologija (11) 12 puslapis
12 puslapis
Geologija (11) 13 puslapis
13 puslapis
Geologija (11) 14 puslapis
14 puslapis
Geologija (11) 15 puslapis
15 puslapis
Geologija (11) 16 puslapis
16 puslapis
Geologija (11) 17 puslapis
17 puslapis
Geologija (11) 18 puslapis
18 puslapis
Geologija (11) 19 puslapis
19 puslapis
Geologija (11) 20 puslapis
20 puslapis
Geologija (11) 21 puslapis
21 puslapis
Geologija (11) 22 puslapis
22 puslapis
Geologija (11) 23 puslapis
23 puslapis
Geologija (11) 24 puslapis
24 puslapis
Geologija (11) 25 puslapis
25 puslapis
Geologija (11) 26 puslapis
26 puslapis
Geologija (11) 27 puslapis
27 puslapis
Geologija (11) 28 puslapis
28 puslapis
Geologija (11) 29 puslapis
29 puslapis
Geologija (11) 30 puslapis
30 puslapis
Geologija (11) 31 puslapis
31 puslapis
Geologija (11) 32 puslapis
32 puslapis
Geologija (11) 33 puslapis
33 puslapis
Geologija (11) 34 puslapis
34 puslapis
Geologija (11) 35 puslapis
35 puslapis
Geologija (11) 36 puslapis
36 puslapis
Geologija (11) 37 puslapis
37 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas geolog egzo spere[1-54kl.nevisi].doc (77.39 KB)

Kiti mokslo darbai

Bendroji geologija
Bendroji geologija
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Geologija bendroje mokslų sistemoje. Geologija ir jos objektas. Geologijos tikslai. Geologijos sandara. Geologijos metoda...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendroji geologija (2)
Bendroji geologija (2)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos dalyko tikslas. Kas yra geologija? Mokslas ir jo sandara. Geologija, jos objektas ir sandar...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dirvotyra (4)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Dirvožemis — ypatingas gamtos darinys. Dirvožemis —savarankiškas gamtos kūnas. Dirvožemis ir biosfera. Di...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (15)
Geologija (15)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos pagrindai. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės forma, dydis ir tankis. Vidinė žemė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (18)
Geologija (18)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Mineralai ir jų klasės. Grynuoliai. Sulfidai. Halogenidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silik...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti