Geologija (19)

Inžinerinės geologijos sąvokos apibrėžtis ir tyrimo objektai. Žemės vidinė sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Temperatūros kitimas litosferoje. Mineralų ir uolienų susidarymo būdai. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Magminės uolienos. Nuosėdinių uolienų susidarymas ir jų klasifikavimas. Pagrindinės metamorfinės uolienos. Pirminės ir antrinės uolienų slūgsojimo formos. Uolienų slūgsojimo formos. Tektoniniai judesiai ir jų svarba statyboms. Gruntų drėgnis, plastiškumas ir konsistencija. Birių gruntų suskirstymas pagal tankumo rodiklį "Id". Požeminiai vandenys. Jų kilmė ir rūšys. Cheminės požeminio vandens savybės arba agresyvumo rūšys. Tiesinės filtracijos (Darsi, 1856m) dėsnis. Uoliniai procesai ir kovos su jais būdai. Griovių susidarymas ir kovos su jomis priemonės. Vaginė ir šoninė upių erozija. Pelkėjimas, pelkių nuogulos ir jų statybinių savybių ypatumai. Karsto procesai, jo tipai. Karsto pasekmių formos. Užkarstėjusių teritorijų tyrimų ypatumai. Nuošliaužos, jų susidarymą lemiantys faktoriai. Nuošliaužų stabilizavimo priemonės.
1 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Geologijos špera
Geologija (19) 1 puslapis
1 puslapis
Geologija (19) 2 puslapis
2 puslapis
Geologija (19) 3 puslapis
3 puslapis
Geologija (19) 4 puslapis
4 puslapis
Geologija (19) 5 puslapis
5 puslapis
Geologija (19) 6 puslapis
6 puslapis
Geologija (19) 7 puslapis
7 puslapis
Geologija (19) 8 puslapis
8 puslapis
Geologija (19) 9 puslapis
9 puslapis
Geologija (19) 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas visa.doc (35.9 KB)

Kiti mokslo darbai

Bendroji geologija
Bendroji geologija
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Geologija bendroje mokslų sistemoje. Geologija ir jos objektas. Geologijos tikslai. Geologijos sandara. Geologijos metoda...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendroji geologija (2)
Bendroji geologija (2)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos dalyko tikslas. Kas yra geologija? Mokslas ir jo sandara. Geologija, jos objektas ir sandar...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dirvotyra (4)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Dirvožemis — ypatingas gamtos darinys. Dirvožemis —savarankiškas gamtos kūnas. Dirvožemis ir biosfera. Di...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (15)
Geologija (15)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos pagrindai. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės forma, dydis ir tankis. Vidinė žemė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (18)
Geologija (18)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Mineralai ir jų klasės. Grynuoliai. Sulfidai. Halogenidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silik...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti