Geologija (4)

Įvadas. Žemės kilmė, sandara. Žemės forma. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Žinios apie mineralus. Pagrindinės mineralų fizinės savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienos. Uolienų klasifikacija pagal kilmę. Magminių uolienų struktūra. Magminių uolienų tekstūra. Nuosėdinės uolienos. Chemogeninės ir biogeninės uolienos. Metamorfinės uolienos. Metamorfinių uolienų struktūra ir tekstūra. Uolienų slūgsojimas. Geochronologija. Gruntai. Organinės medžiagos. Vandens rūšys uolienuose. Požeminio vandens klasifikacija. Požeminio vandens savybės. Cheminės savybės. Požeminio vandens ir jų slūgsojimo sąlygos. Gruntiniai. Tarpsliuosniniai. Požeminių vandenų rėžimas. Vandens lygio svyravimo rėžimas. Gruntinių vandenų temperatūrinis rėžimas. Požeminių vandens judėjimas. Gruntinių šulinių arba gręžinių srauto debitas. Geologiniai procesai. Požeminio vandens geologinė veikla. Gravitaciniai reiškiniai. Vėjo veikla. Dūlėjimas.
2 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Geologijos špera
Geologija (4) 1 puslapis
1 puslapis
Geologija (4) 2 puslapis
2 puslapis
Geologija (4) 3 puslapis
3 puslapis
Geologija (4) 4 puslapis
4 puslapis
Geologija (4) 5 puslapis
5 puslapis
Geologija (4) 6 puslapis
6 puslapis
Geologija (4) 7 puslapis
7 puslapis
Geologija (4) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas geoliogijaaaaaa.doc (39.04 KB)

Kiti mokslo darbai

Bendroji geologija
Bendroji geologija
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Geologija bendroje mokslų sistemoje. Geologija ir jos objektas. Geologijos tikslai. Geologijos sandara. Geologijos metoda...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendroji geologija (2)
Bendroji geologija (2)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos dalyko tikslas. Kas yra geologija? Mokslas ir jo sandara. Geologija, jos objektas ir sandar...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dirvotyra (4)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Dirvožemis — ypatingas gamtos darinys. Dirvožemis —savarankiškas gamtos kūnas. Dirvožemis ir biosfera. Di...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (15)
Geologija (15)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos pagrindai. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės forma, dydis ir tankis. Vidinė žemė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (18)
Geologija (18)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Mineralai ir jų klasės. Grynuoliai. Sulfidai. Halogenidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silik...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti