Geologija (5)

Mokslas apie Žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Projektavimo stadijos ir tyrinėjimų etapai. Žėmės vidinė sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Mineralai, jų klasifikacija. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Geotechninės gruntų klasifikacijos principai. Magminių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Metamorfinių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Nuosėdinių uolienų (kaipo minkštų uolinių gruntų) deformavimasis. Nuosėdinių birių nuotrupinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių rišlių molinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių gruntų su organika (biogeninių) apžvalga. Nuosėdinių uolienų ir gruntų slūgsojimo formos, elementai. Geologinė chronologija, santykinė ir absoliuti. Vandens uolienose formos, požeminio vandens kilmė. Fizinės vandens savybės, cheminė sudėtis. Tiesinės filtracijos (Darsi, 1856m) dėsnis. Filtracijos koeficientas, prasmė ir vartojimas. Gruntinio vandeningojo horizonto schema. Spūdinio tarpsluoksninio vandeningojo horizonto schema. Hidroįrenginių sąveikos schema. Vandens pažeminimo statybos duobėse, grioviuose būdai. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsauga. Požeminio vandens taršos lygis Lietuvoje. Kvartero nuogulų Lietuvoje stratigrafinio skirstymo principai. Kontinentinio apledėjimo pagrindiniai bruožai. Lietuvos gruntų genezė. Lietuvos fliuvioglacialinis reljefas. Zandrai, keimai, ozai; gruntai. Lietuvos limnoglacialinis reljefas. Gruntai. Inžinerinių tyrinėjimų statybai organizavimas. Techninė užduotis, programa, tyrimo būdai.
1 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Geologijos špera
Geologija (5) 1 puslapis
1 puslapis
Geologija (5) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Geologija.doc (64.59 KB)

Kiti mokslo darbai

Bendroji geologija
Bendroji geologija
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Geologija bendroje mokslų sistemoje. Geologija ir jos objektas. Geologijos tikslai. Geologijos sandara. Geologijos metoda...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendroji geologija (2)
Bendroji geologija (2)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos dalyko tikslas. Kas yra geologija? Mokslas ir jo sandara. Geologija, jos objektas ir sandar...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dirvotyra (4)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Dirvožemis — ypatingas gamtos darinys. Dirvožemis —savarankiškas gamtos kūnas. Dirvožemis ir biosfera. Di...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (15)
Geologija (15)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos pagrindai. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės forma, dydis ir tankis. Vidinė žemė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (18)
Geologija (18)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Mineralai ir jų klasės. Grynuoliai. Sulfidai. Halogenidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silik...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti