Hidraulika (15)

Hidraulikos apibrėžimas. Skystis. Jo apibrėžimas. Idealiojo skysčio sąvoka. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Skystį veikiančios jėgos. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinės lygtys (Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindine hidrostatikos lygtis. Pilnutinis (absoliutusis), perteklinis (manometrinis) ir vakuuminis slėgis. Pagrindinio hidrostatikos dėsnio geometrinė ir energetinė interpretacija. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivalinijinius paviršius. Slėgio jėgos dydis. Skysčių kinematikos ir skysčių dinamikos apibrėžimai Skysčių kinematika arba hidrokinematika. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindinės sąvokos, apibūdinančias skysčio tekėjimą. Skysčio tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio (Euler) metodai. Tėkmės hidrauliniai elementai (parametrai). Skysčio tekėjimo rūšys. Sukūrinis ir besukūris skysčio tekėjimas. Plokščiasis potencinis skysčio tekėjimas. Greičio potencialas. Tolyginis ir netolyginis tekėjimas. Beslėgis ir slėginis tekėjimas. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmės debitas. Debito pastovumo lygtis (tėkmės vientisumo lygtis). Neklampaus skysčio dinamika. Skysčio tekėjimo vientisumo lygtis. Diferencialinės skysčio tekėjimo lygtys (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis elementariajai čiurkšlei. Reinoldso-Businesko turbulentinės tėkmės modelis.Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Greičio ir slėgio pulsacija. Greičių pasiskirstymas turbulentinėje tėkmėje. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. J. Nikuradzės bandymai. Hidraulinės trinties koeficientas. Sezi formulė. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vietinių kliūčių koeficientai. Sistemos pasipriešinimo koeficientas. Hidraulinės čiurkšlės. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Bendros sąvokos ir nuostatos. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas(ištekėjimas į rezervuarą arba į atmosferą, sifonas, siurblio siurbimo vamzdis). Ištekėjimas į rezervuarą arba j atmosferą. Ilgų vamzdžių skaičiavimas. Nenusistovėjęs slėginis skysčio tekėjimas vamzdžiais. Hidraulinis smūgis, smūgio bangos sklidimo greitis, smūgio fazė. Hidraulinis taranas.
1 atsiliepimai
Apimtis
19 puslapių
Kategorija
Mechanikos špera
Hidraulika (15) 1 puslapis
1 puslapis
Hidraulika (15) 2 puslapis
2 puslapis
Hidraulika (15) 3 puslapis
3 puslapis
Hidraulika (15) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas skysciai.doc (544.77 KB)

Kiti mokslo darbai

Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Projektinė dalis. Kinematinės struktūros ir komponavimo schemos parinkimas. Judesio pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Automobilio
Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitransko IĮ
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Profesinių kompetencijų sąrašas. Santrauka. Summary. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Lentelių ir paveiks...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biodujų valymo įrenginys
Biodujų valymo įrenginys
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas padidinti biodujų energetinę vertę pašalinant nepageidaujamus komponentus. Naudojamų valymo metodų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Centralizuoto vėsinimo technologijų ir patirties Europos šalyse apžvalga. Šalto vandens ruošimas. Kom...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Automatizuoto projektavimo sistema (CAD) istorija. CAD programų apžvalga. Trijų žinomiausių CAD programų te...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti