Hidrologija (5)

Hidrologijos mokslo apibrėžimas ir ryšiai su kitais mokslais. Hidrologijos mokslo raidos trumpa apžvalga ir jo reikšmė šalies ūkiui. Hidrologinių stebėjimų ir tyrimų sistema Lietuvoje. Vandens apytaka gamtoje. Vandens balansas ir balanso lygtis. Upių vagų morfologija. Upių baseinai ir takoskyros. Upių baseinų morfologinės charakteristikos. Fizinės – geografinės upės baseino charakteristikos. Hidrometrija. Hidrometriniai stebėjimai. Hidrometrinių stebėjimų elementai. Hidrometrinių duomenų tvarkymas. Hidrometrinės stotys ir postai, jų tipai.Vandens lygiai ir jų matavimai. Vandens gylių matavimai. Matavimo būdai ir prietaisai. Vandens tekėjimo greičių matavimai. Vandens tekėjimo greičio matavimo prietaisai. Vidutinių vandens tėkmės greičių nustatymas. Vandens debitų nustatymo metodai, neturint tekėjimo greičių duomenų (debitų nustatymas tiesioginiais metodais). Vandens debitų nustatymas pagal tekėjimo greičio duomenis. Analitiniai vandens debitų skaičiavimo metodai. Izotachų metodas. Elementarių debitų metodas. Žukovskio metodas. Apytikslis debitų nustatymas. Ryšiai tarp vandens lygių ir debitų. Debitų kreivės. Nešmenų debitas. Prietaisai nešmenims matuoti. Ledo reiškinių stebėjimai. Upių nuotėkio kaitos veiksniai (klimatiniai, fiziniai - geografiniai ir antropogeniniai). Upių nuotėkio režimas. Metų nuotėkio kaita upėse.Upių nuotėkis. Nuotėkio hidrologinės charakteristikos. Vandens lygių kaita upėse. Svarbiausi vandens lygiai upėse. Ryšiai tarp vandens lygių ir debitų. Ledo reiškiniai upėse. Kritulių ir garavimo matavimas. Nešmenų nuotėkio režimas. Hidrotechninių statinių klasifikacija. Hidromazgai. Kanalai, jų paskirtis, klasifikacija. Kanalų trasa, išilginis ir skersinis profiliai. Leistini vandens greičiai kanaluose. Vandens filtracija iš kanalų. Statiniai ant kanalų. Statinių paskirtis ir klasifikacija. Šliuzai- reguliatoriai. Slenksčiai, greitvietės, akvedukai, diukeriai. Užtvankos, jų paskirtis, pagrindiniai užtvankų tipai. Užtvankų parametrai, būdingi tvenkinių vandens lygiai. Žemių užtvankų klasifikacija ir skersinis profilis. Šlaitai ir jų stiprinimas. Filtracija per žemių užtvankas. Priešfiltracinės priemonės. Žemių užtvankų drenažas. Drenažo konstrukcijos. Akmenų ir akmenų- žemių užtvankos. Užtvankų klasifikacija. Užtvankų pagrindai. Užtvankų profiliai. Slenkstinės akmenų užtvankos. Akmenų užtvankų priešfiltraciniai statiniai. Gravitacinės betono užtvankos ant laidžių vandeniui pagrindų. Užtvankų elementai. Požeminio kontūro schemos. Filtracija po gravitacinėmis betono užtvankomis. Užtvankų priešfiltraciniai statiniai. Vandens pralaidos. Vandens pralaidų klasifikacija. Slenkstinės pralaidos. Uždoriai. Uždorių paskirtis. Šandorai ir virbalai. Plokšti šliaužiantys ir riedantys uždoriai. Segmentiniai ir sektoriniai uždoriai. Upių vagotvarka. Krantinės.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Hidrologijos ir meteorologijos špera
Hidrologija (5) 1 puslapis
1 puslapis
Hidrologija (5) 2 puslapis
2 puslapis
Hidrologija (5) 3 puslapis
3 puslapis
Hidrologija (5) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera.doc (114.33 KB)

Kiti mokslo darbai

Hidrologija
Hidrologija
  • Konspektai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos konspektas

Hidrologijos objektas, uždaviniai ir pritaikymas. Vandens reikšmė Žemėje vykstantiems procesams ir jo panaudojimas. H...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Klimatologija
Klimatologija
  • Konspektai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos konspektas

Klimatologija. Klimatografija. Pitagoras ir Eleotas. Geografiniai atradimai XV – XVI amžiuje. Klimato sistema (klim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Meteorologijos pagrindai
Meteorologijos pagrindai
  • Konspektai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos konspektas

Saulės spinduliuotės pokyčiai atmosferoje ir ant Žemės paviršiaus Bendroji Saulės spinduliuotė ir sugertoji spind...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Afrikos klimatas
Afrikos klimatas
  • Kursiniai darbai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos kursinis darbas

Įvadas. Klimatą lemiantys veiksniai. Geografinė platuma ir saulės radiacija. Nuotolis nuo jūros ir vandenyno srovės....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Akmenos upės ties Kretinga hidrocheminis įvertinimas
Akmenos upės ties Kretinga hidrocheminis įvertinimas
  • Kursiniai darbai »
  • Hidrologijos ir meteorologijos kursinis darbas

Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti hidrocheminių parametrų kaitos analizę, Įvertinti jų kaitos sezoniškumą ir kitimo i...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti