Hodegetika (5)

Auklėjimo samprata. Auklėjimo proceso specifika, struktūra, ypatumai. Auklėjamosios situacijos,jų organizavimas. Auklėtojo ir auklėtinio sąveikos ypatumai. Auklėjimo proceso psichologiniai pagrindai (internalizacijos procesas). Grįžtamasis ryšys auklėjimo procese. Išsiauklėjimo tyrimas, lygiai. Auklėjimą įtakojantys veiksniai. Bendrieji principai ir jų reikšmingumas auklėjimui. Specifinių auklėjimo principų apžvalga. Auklėjimo metodų bendra apžvalga. Rodomieji auklėjimo metodai. Sakytiniai auklėjimo metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliavimo metodai, jų klasifikacija, įvairovė. Auklėjimo formos, jų įvairovė. Etinis pokalbis, jo organizavimo metodika. Disputo organizavimo metodika. Žaidimai, jų įvairovė. Konkursai ir viktorinos. Auklėjamosios ekskursijos ir jų organizavimas. Auklėjimo turinio samprata. Požiūriai į vertybes. Dorinis ugdymas: tikslas, uždaviniai, turinys. Idealai ir jų reikšmė ugdant asmenybę. Pavyzdžio metodas. Įpareigojimai: reikšmė ir rūšys. Pilietiškumo ugdymo esmė ir samprata. Etninis ugdymas mokykloje. Tautinis ir tarptautinis ugdymas mokykloje. Politinis ugdymas. Estetinis vaikų auklėjimas. Klasės bendruomenė: samprata,santykiai, struktūra. Klasės bendruomenės vystymosi stadijos. Vadovavimas klasės bendruomenei. Klasės auklėtojas:veiklos uždaviniai ir funkcijos. Klasės auklėtojo veiklos kryptys. Auklėjamojo darbo planavimas ir vadyba. Klasės auklėtojo ir šeimos bendradarbiavimas. Mokinių saviugda: samprata, rūšys ir kryptys. Saviugdos metodai. Vadovavimas mokinių saviugdai. Papildomasis vaikų ugdymas: samprata ir sistema.
1 atsiliepimai
Apimtis
17 puslapių
Kategorija
Pedagogikos špera
Hodegetika (5) 1 puslapis
1 puslapis
Hodegetika (5) 2 puslapis
2 puslapis
Hodegetika (5) 3 puslapis
3 puslapis
Hodegetika (5) 4 puslapis
4 puslapis
Hodegetika (5) 5 puslapis
5 puslapis
Hodegetika (5) 6 puslapis
6 puslapis
Hodegetika (5) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Auklėjimo teorija-pedagogikos mokslų disciplina,tyrinėjanti tikslus ir idealus.Svarbiausias jos uždavinys-tirti žmogaus ir aplinkos saveiką,brandinančią asmenybę,gebančią aktyviai veikti visuomeninių santykių sistemoje ir sukurti moksliškai pagrįstą ped.veiklos programą ir metodiką.Tikslas-formuoti harmoningai išsivysčiusią,visuomeniškai aktyvią asmenybę,kuriai būdingas dvasinis turtingumas,moralinis tyrumas ir fiz.tobulumas.Auklėjimu mokoma tinkamai bendrauti,santykiauti su aplinka,elgtis pagal sutartines normas.Auklėjimas-tai santykių su aplinka,veikla ir savimi-charakterio bei elgesio formavimas.Formavimu čia suprantamas ne tik tikslingas,planingas procesas,bet ir nenumatyti atsitiktiniai poveikiai,turintys įtakos asmenybės vidinės pozicijos,charakterio bei elgesio ugdymui.Vidinė pozicija g.b.asmeninė ir socialinė.Asmeninė pozicija-tai nuostata į save,pastoviai kryptingas savęs vertinimas.Kitaip auklėjimą galima apibūdinti kaip pagalbą ir vadovavimą žmogui santykiauti su aplinka,pagal vertingiausius kriterijus arba gyventi pagal aukščiausias vertybes.Kai sakoma"Auklėjimas yra pagalba",teigiama,kad pats žm.yra pakankamai aktyvus santykiauti su aplinka.Išmintingai organizuotas auklėjimas turi iš anksto pagelbėti įgyti būtiną vertingam ir normaliam gyvenimui patirtį,nedaryti klaidų.Tam reikia vadovavimo."Santykiauti"-tai veikti esant santykiui:individo santykiui su kt.žmogumi,daiktu,veikla,pačiu savimi.kai kalbama apie aplinką,turima galvoje ne vien gamtinę,kultūrinę,socialinę žm.aplinką,bet ir pasaulį apskritai.Platesne prasme auklėjimas yra vertybių ir adekvačių santykių su savimi ir esamybe ugdymo vyksmas.Auklėjimo vyksmas turi 2 puses-išorinę ir vidinę.Išorinė matyti auklėjimo veikloje-tai pagarbos,vadovavimo,bendravimo būsenos.Auklėjimo procese svarbu,kad vidinė pusė atitiktų išorinė auklėjimo pusę.Auklėjimas turi užtikrinti individualybės saviraišką,pašalinti bet kokią galimybę individualizmui plėtotis.Geriausias sąlygas tikrai ir pilnai individualybės saviraiškai sudaro auklėjimas kolektyve.Tik jame gali suklestėti individualybė. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Hodegetika (6) .doc (55.51 KB)

Kiti mokslo darbai

Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Praktinis darbas: Pirminiai duomenys; Aplinkos faktoriai; Procedūros, kuriomis naudotasi įvertinant vaiką; Stebėj...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
BiFrost mokykla
BiFrost mokykla
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, at...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Children's literature
Children's literature
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Darbas anglų kalba. Vaikų literatūra. Introduction. Children's literature as a part of culture. Purpose of children's l...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dž.G. Orme
Dž.G. Orme "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos"
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

Džono G. Orme straipsnio "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio pr...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Europos sąjungos dokumentų analizė
Europos sąjungos dokumentų analizė
  • Analizės »
  • Pedagogikos analizė

2001 m. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dokumento analizė. 2004 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti