Įmonės veiklos planavimas (23)

1-7 tema klausimai ir atsakymai. Planavimo esmė ir turinys. Kodėl planavimas yra pirmoji ir pagrindinė vadybos funkcija? Kodėl reikalingos planų alternatyvos? Koks yra planavimo ryšys su kitomis vadybos funkcijomis? Kas sudaro įmonės potencialą? Koks yra planavimo proceso nuoseklumas tikslų, potencialo ir veiksmų planavimo požiūriu? Ką reiškia planavimo formulavimas? Kokia jo eiga? Kas apsprendžia problemos sudėtingumą? Kokios yra problemų sudėtingumo klasės? Kurie yra racionalumo tipai? Kuo skiriasi dalinis ir kompleksinis racionalumas? Palyginkite formalaus, riboto racionalumo ir sisteminio planavimo metodologijas pagal atskirus problemos sprendimo etapus. Kas sudaro planavimo instrumentarijų? Kodėl (ir kada) yra reikalingi direktyviniai rodikliai? Kurios (ir kodėl) pagrindinės metodų grupės naudojamos planavime? Kuo skiriasi tiesioginis ir atvirkštinis planavimas? Kaip jie naudojami planavimo procese? Kodėl ilgalaikiame planavime yra sudaromi verslo vystymo scenarijai? Kokia jų paskirtis ir struktūra? Kas sudaro įmonės veiklos planavimo informacinę bazę? Kurie veiksniai apsprendžia strateginės informacijos ypatumus? Kurie bruožai jai būdingi? Kuo skiriasi norma ir normatyvas? Kurios pagrindinės normų ir normatyvų rūšys sudaro įmonės normatyvinę bazę? Tikslai ir jų sistema. Kaip apibrėžiami ir klasifikuojami tikslai? Kas sudaro tikslų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kurie yra tikslų formavimo etapai? Kaip ir kodėl skaidomi tikslai? Kokia yra trumpalaikio plano (veiklos plano) paskirtis? Kaip jis sudaromas? Įmonės planavimo sistema. Kurios pagrindinės sritys ir kodėl išskiriamos mikroekonomikos planavime? Kodėl įmonės-organizacijos ir įmonės-sistemos sampratos yra svarbios įmonės vadyboje? Apibūdinkite sisteminio požiūrio esmę. Kas sudaro išorinę ir vidinę įmonės aplinką? Kurios pagrindinės funkcijos išskiriamos įmonės vidinėje aplinkoje? Kodėl svarbu ir kaip reikia jas derinti. Kurie yra verslo planavimo pagrindiniai principai? Kas sudaro įmonės planų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kuo skiriasi periodinis ir projektinis planavimas? Koks yra jų ryšys? Kaip gali būti vykdomas periodinis planavimas? Kaip pasiekiamas jo nepertraukiamumas? Nuo ko (ir kodėl) priklauso efektyvus įmonės planavimo sistemos funkcionavimas? Strateginio planavimo procesas. Kuria planavimo metodologija (ir kodėl) remiasi strateginis planavimas? Kurie yra strateginio planavimo proceso etapai ir jų tikslai? Kuo strateginis planavimas skiriasi nuo biudžetinio ir trumpalaikio planavimo? Koks jo ryšys su taktiniu planavimu? Kaip strateginis planavimas gali padėti sukurti palankesnes veiklos sąlygas? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo ypatumai? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo privalumai ir trūkumai? Įmonės išorės ir vidinės aplinkos analizė. Kaip makroaplinka įtakoja verslą? Kodėl reikalinga jos analizė? Kaip atliekama makroaplinkos analizė? Kurie yra ūkio šakos aplinkos analizės tikslai? Kodėl reikia suprasti ir žinoti ūkio šakos varomąsias jėgas? Kaip įmonė gali jas panaudoti konkurencinių pranašumų kūrimui? Kodėl reikia suprasti ir žinoti įėjimo į šaką barjerus? Kokią įtaką jie turi konkurencijos lygiui šakoje? Kodėl reikia vertinti šakos patrauklumą ir kas jį apsprendžia? Kurie yra pagrindiniai konkurencingumo veiksniai? Kada pakaitai smarkiausiai konkuruoja su varžovo produktais? Kada naujų konkurentų įėjimo į rinką grėsmė yra didžiausia ir kada mažiausia? Kada tiekėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kada pirkėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kodėl svarbu nustatyti strateginę konkurentų grupę? Kurie mikroekonomikos (veiklos) aplinkos komponentai išskiriami atliekant jos analizę? Kodėl svarbu išsiaiškinti jų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir kaip tą galima padaryti? Kaip apibūdinami strateginiai vidaus veiksniai? Koks yra jų analizės tikslas ir eiga? Kurie pagrindiniai metodai naudojami įmonės vidinės būklės įvertinimui? Koks yra strateginės kaštų analizės tikslas? Kaip ji atliekama ir kaip gali būti panaudojami jos rezultatai? Kokiu tikslu ir kaip atliekama SSGG (SWOT) analizė. Kaip ir kodėl reikia įvertinti išorines galimybes ir grėsmes? Kas yra konkurenciniai pranašumai ir kaip jie sukuriami? Kas yra konkurenciniai trūkumai ir kodėl reikia juos nustatyti? Kas yra grėsmė ir nuo kokių grėsmių verslui reikia gintis? Kam panaudojamos strateginės analizės išvados. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. Kas sudaro verslo strategijos tikslinę orientaciją? Kodėl technologijos, inovacijos ir įmonės vadybos kokybė įtakoja jos pokyčius ir formulavimą? Kurie pagrindiniai veiksniai įtakoja misijos formuluotę? Kurie yra misijos formuluotės elementai? Kokia jos reikšmė? Kaip apibrėžiami tikslai? Kuo remiantis jie formuluojami ir vertinami? Įmonės vystymo strategijos planavimas. Kas sudaro įmonės strategijų sistemą? Kaip ji suformuojama? Kurios yra pagrindinės funkcinės strategijos? Koks jų ryšys su bendra įmonės strategija? Kokia yra verslo strategijos sudarymo eiga? Kada ir kuo remiantis atliekamas esamos strategijos įvertinimas? Kas sudaro verslų (produkcijos) portfelį? Kodėl reikia jį vertinti? Kaip gali būti atliekamas jo įvertinimas? Kurie pagrindiniai veiksniai ir kaip įtakoja strateginių alternatyvų formavimą? Kuo remiantis atliekamas strategijos įvertinimas ir pasirinkimas? Kurios išskiriamos strateginių alternatyvų grupės? Kurios yra generalines konkurencinės strategijos? Kada ir kaip jos taikomos? Kurios yra įmonės vystymo bazinės strategijos? Kada ir kaip jos naudojamos? Kaip panaudojama Tompsono ir Striklendo matrica pasirenkant bazines vystymo strategijas? Kurios yra ištekliais pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kurios yra rinka pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kodėl įmonei svarbu turėti rašytinį ir tinkamai apiformintą strateginį planą? Kokia turėtų būti jo struktūra? Kas sudaro Subalansuotą įmonės veiklos vertinimo sistemą? Kokia yra jos formavimo eiga? Kodėl Subalansuotų įmonės veiklos vertinimo rodiklių sistema gali būti panaudojama strategijos sudaryme, įvertinime ir koregavime? Kuriais rodikliais galėtų būti vertinamos finansų, klientų, vidinių procesų ir augimo bei tobulėjimo perspektyvos?
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Vadybos špera
Įmonės veiklos planavimas (23) 1 puslapis
1 puslapis
Įmonės veiklos planavimas (23) 2 puslapis
2 puslapis
Įmonės veiklos planavimas (23) 3 puslapis
3 puslapis
Įmonės veiklos planavimas (23) 4 puslapis
4 puslapis
Įmonės veiklos planavimas (23) 5 puslapis
5 puslapis
Įmonės veiklos planavimas (23) 6 puslapis
6 puslapis
Įmonės veiklos planavimas (23) 7 puslapis
7 puslapis
Įmonės veiklos planavimas (23) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Imones veiklos planavimas (23).doc (50 KB)

Kiti mokslo darbai

Case analysis: Paper Supplies Corporation
Case analysis: Paper Supplies Corporation
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Atvejo analizė: Popieriaus tiekimo korporacijos akcijų pardavimas. Case of Office Center,Inc buying...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Dabartinė mažmeninės maisto prekybos sektoriaus rinkos situacija Jungtinėje Karalystėje. PEEST a...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyve...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvaizdžio reikšmė paslaugos teikimo procese ir jo susidarymas. Maitinimo paslaugų rinka. Greito aptarnavimo restoran...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etiko...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti