Inžinerinė geologija (2)

Inžinerinė geologija. Geologija. Trumpa inžinerinės geologijos istorija. Žemės kilmė. Žemės forma. Vidinė žemės sandara. Cheminė žemės plutos sudėtis (litosfera). Šiluminis žemės režimas. Geoterminis laiptas. Geoterminis gradientas. Uolienų slūgsojimo formos. Grunto granuliometrinė sudėtis. Grunto drėgnis. Grunto plastiškumas. Grunto poringumas. Grunto tankis. Gruntų klasifikacija. Požeminio vandens kilmė. Požeminio vandens rūšys. Fizikinės požeminio vandens savybės. Cheminės požeminio vandens savybės. Požeminių vandenų slūgsojimo sąlygos. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Požeminių vandenų srauto debitas. Dūlėjimas. Eoliniai procesai. Eoliniai dariniai. Tekančio vandens geologinis darbas. Geologinis upių darbas. Drenažo įrenginių vandens debitas. Ledynų geologinis darbas. Ledynų susidarymas ir jų tipai. Sniego ir ledo geologinis darbas. Aliuviniai gruntai. Ardomasis ir kuriamasis jūrų darbas. Natūralių statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant įvairių tipų pastatus ar statinius. Vandens pritekėjimas į pamatų duobes ir kitas iškasas. Gręžiniu (šulinių) vandens debitas.
1 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Geologijos špera
Inžinerinė geologija (2) 1 puslapis
1 puslapis
Inžinerinė geologija (2) 2 puslapis
2 puslapis
Inžinerinė geologija (2) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Inzinerine geologija (2).doc (70.31 KB)

Kiti mokslo darbai

Bendroji geologija
Bendroji geologija
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Geologija bendroje mokslų sistemoje. Geologija ir jos objektas. Geologijos tikslai. Geologijos sandara. Geologijos metoda...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendroji geologija (2)
Bendroji geologija (2)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos dalyko tikslas. Kas yra geologija? Mokslas ir jo sandara. Geologija, jos objektas ir sandar...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dirvotyra (4)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Dirvožemis — ypatingas gamtos darinys. Dirvožemis —savarankiškas gamtos kūnas. Dirvožemis ir biosfera. Di...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (15)
Geologija (15)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Įvadas. Bendrosios geologijos pagrindai. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės forma, dydis ir tankis. Vidinė žemė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Geologija (18)
Geologija (18)
  • Konspektai »
  • Geologijos konspektas

Mineralai ir jų klasės. Grynuoliai. Sulfidai. Halogenidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silik...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti