Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu

Kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Transporto reikšmė. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Transporto grandinės ir jų logistika. Įmonės vidaus transporto organizavimas. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos pagrindai. Pristatymo ir mokėjimo sąlygos. Tarptautinės prekybos sąlygos "Incoterms". Importo ir eksporto procedūros Lietuvos Respublikoje. Praktinė dalis. Vežimai kelių transportu. Kelių transporto kiekybiniai bruožai. Trampiniai vežimai. Linijiniai vežimai. Kombinuotas krovinių transportavimas. Multimodaliniai pervežimai. Krovinių vežimo sutarties vykdymas. Krovinio vežimo sutarties sudarymas. Reikiami lydimieji dokumentai. Pristatymo terminų reguliavimas pagal CMR. Krovinio perdavimas vežėjo dispozicijon. Papildomi disponavimo kroviniu pavedimai. Vežimo ir pristatymo kliūtys. Vežimo sutartyje numatyta atsakomybė. TIR knygelės veikimo principas. Kroviniai ir jų srautai. Krovinių klasifikavimas. Krovinių vežimų apimtys, jų apyvarta, srautai. Krovinių srautų optimizavimas. Atsargų valdymas ir vežimų partijų optimizavimas. Krovinių partijų formavimas ir kaupimas. UAB "Pakeleivis" ekspedicinė bendrovė. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija užsienio kalba.
1 atsiliepimai
Apimtis
56 puslapiai
Kategorija
Transporto ir logistikos diplominis darbas
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 1 puslapis
1 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 2 puslapis
2 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 3 puslapis
3 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 4 puslapis
4 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 5 puslapis
5 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 6 puslapis
6 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 7 puslapis
7 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 8 puslapis
8 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 9 puslapis
9 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 10 puslapis
10 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 11 puslapis
11 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 12 puslapis
12 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 13 puslapis
13 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 14 puslapis
14 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 15 puslapis
15 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 16 puslapis
16 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 17 puslapis
17 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 18 puslapis
18 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 19 puslapis
19 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 20 puslapis
20 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 21 puslapis
21 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 22 puslapis
22 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 23 puslapis
23 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 24 puslapis
24 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 25 puslapis
25 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 26 puslapis
26 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 27 puslapis
27 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 28 puslapis
28 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 29 puslapis
29 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 30 puslapis
30 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 31 puslapis
31 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 32 puslapis
32 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 33 puslapis
33 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 34 puslapis
34 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 35 puslapis
35 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 36 puslapis
36 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 37 puslapis
37 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 38 puslapis
38 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 39 puslapis
39 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 40 puslapis
40 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 41 puslapis
41 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 42 puslapis
42 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 43 puslapis
43 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 44 puslapis
44 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 45 puslapis
45 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 46 puslapis
46 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 47 puslapis
47 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 48 puslapis
48 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 49 puslapis
49 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 50 puslapis
50 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 51 puslapis
51 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 52 puslapis
52 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 53 puslapis
53 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 54 puslapis
54 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 55 puslapis
55 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 56 puslapis
56 puslapis
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu 57 puslapis
57 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Po Antrojo pasaulinio karo daugiausiai krovinių tiek nacionaliniais, tiek tarptautiniais maršrutais gabenama kelių transportu. Krovinius gabena transporto, ekspedicinės įmonės ir pačios gamyklos ar prekybos įmonės, kuriose yra transporto padalinių. Nuolat daugėja tarptautinių vežimų krovininiais automobiliais. Todėl savo darbe ir kalbėsiu vien apie juos.Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu. Svarbiausia kelių transporto savybė ir pranašumas – manevringumas. Geležinkelio ir vandens transportas priklauso nuo kelių ilgio, o automobilių transportu galima vežti krovinius dangos neturinčiais keliais, taip pat sunkiai pervažiuojamu reljefu. Ryškiausias transportavimo automobiliais pranašumas yra tai, kad automobiliais krovinius galima pristatyti "nuo durų iki durų". Daugeliu atvejų automobilių transportas užsienio prekyboje yra pirma ir paskutinė priemonė kroviniams pristatyti, be kurioskrovinių vežmas būtų neįmanomas.Kitu pranašumu yra laikomas didelis šios transporto rūšies lankstumas – naudojant ją, reikalui esant, galima greitai keisti tiek prekes, tiek pačią gabenimo priemonę. Pagrindinis trūkumas – tai, kad šios transporto priemonės tūris yra santykiškai mažas. Dideliais kiekiais gabenamoms prekėms automobilių transportas naudojamas retai.Tarptautiniame versle, transportuojant krovinius dideliais atstumais, autotransportasnaudojamas pirmoje ir paskutinėje pakopoje. Pavyzdžiui, kroviniai i jūrų uostą iš tiekėjo atvežami autotransportu. Atvykus į paskyrimo vietą, iškrauti iš laivo kroviniai gavėjui taip pat pristatomi automobilių transportu. Krovinių ir jų gabenimo kelių transportu darbo tikslas yra procedūrų, atliekamų krovinio gabenimo procese, išsiaiškinimas. Taip pat galima pagilinti žinias susijusias su kroviniu ir jo gabenimu. Susipažinimas su ekspedicinės bendrovės veikla. Išspręsiu darbo uždavinį įvardindamas krovinio gabenimo procese dalyvaujančių procedūrų sąrašą, jų veikimo principus, atlikimą, reikšmę, bei naudą. Šie tikslai bus pasiekti teorine ir praktine veikla. Kelių transporto produkcija yra krovinių ir keleivių vežimai. Transportas nesukuria naujų produktų, naujų daiktų, o tik gabena produkciją, kuri sukurta pramonėje ar žemės ūkyje. Trans-portas gabendamas šią produkciją atlieka tam tikrą materialinį procesą. Gabendamas šią produ-kciją pakeičia jos buvimo vietą, pristato ją vartotojui, tai ir sudaro transporto kaip materialinės gamybos šakos esmę. Produkto gamyba tik tada galutinai baigta, kai jis pristatomas į vartojimo vietą – vartojimui arba tolesniam perdirbimui. Kelių transportas gabendamas kroviniu toliau tęsia gamybos procesą paskirstymo srityje, o veždamas keleivius tenkina žmonių poreikius t.y.dalyvauja aptarnavimo srityje.Transporte gamybos procesas ir produkcijos realizavimas sudaro vieną visumą, dėl šios savybės transporte negalima kaupti vežimų, todėl tam turi būti skiriami papildomi pajėgumai, kad prireikus būtų galima tenkinti staiga.Vežimo vertė sukuriama taip pat kaip ir kitose materialinės gamybos šakose. Kroviniams ir keleiviams vežti reikalingos kelių transporto darbuotojų dalyvaujančių vežimo procese darbas, taip pat ankstesnis jau atliktas darbas, kuris buvo panaudotas gaminant transporto priemones, degalus, atsargines dalis ir kita. Krovinio vežimo vertė pridedama prie krovinio gamybos vertės. Gabenant produkciją susidaro transporto sąnaudos, kinta produkcijos vertė.Transporto rinką gimdo pati paklausa. Jeigu yra kažkas gaminama, o vartojama kitoje vietoje – kyla paklausa vežimo paslaugoms.Kelių transporte išskiriamos vežėjo (kelių transporto įmonės) ir užsakovo (transporto paslau-gų pirkėjo) rinkos. Vežėjo rinkai būdinga tai, kad pakalusa viršija pasiūlą. Iš čia gaunamas rezul-tatas – vežėjų diktatas auga nepatenkinama paklausa, didėja deficitas, o užsakovo rinkai būdinga pasiūlos viršijimas, vežėjų konkurencija, dėl to rinkoje susidaro siūlomų transporto paslaugų per-teklius.Kelių transporto įmonė nuolat turi tirti teikiamų transporto paslaugų paklausą ir pasiūlą, turi derinti paklausą. Paklausa ir pasiūla kelių transporto rinkoje turi didelę įtaką reguliuojant trans-porto paslaugų kainas. Vežėjas gali numatyti tik kainos minimumą atsižvelgdamas į savikainą, tuo tarpu užsakovo norus ir galimybes rodo paklausa. Tai reiškia, kad esant mažesniai paslaugos kainai užsakovai šia paslauga naudosis dažniau. Tačiau nustačius per mažą kainą, užsakovai gali suabejoti paslaugų kokybe ar prestižu. Kylant paklausai kaina turi didėjimo tendenciją. ...

Literatūros šaltiniai 29
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Diplominiai darbai
Failas Kroviniai ir ju gabenimas keliu transportu.doc (91.92 KB)

Kiti mokslo darbai

Įmonės analizė: konditerijos įmonė ir paminklų gamybos įmonė
Įmonės analizė: konditerijos įmonė ir paminklų gamybos įmonė
  • Analizės »
  • Transporto ir logistikos analizė

Įžanga. Tikslas išnagrinėti individualių įmonių veiklą, įsigilinti į Jūratės Gulbinienės individualios įmon...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) ir jo papildymų įtaka Lietuvos tarptautinei logistikai
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) ir jo papildymų įtaka Lietuvos tarptautinei logistikai
  • Analizės »
  • Transporto ir logistikos analizė

Įvadas. Pirmasis Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės nutarimas dėl importo ir eksporto (laikinojo prekių saugojimo s...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pavilnių regioninio parko transporto sistemos analizė
Pavilnių regioninio parko transporto sistemos analizė
  • Analizės »
  • Transporto ir logistikos analizė

Įvadas. Pavilnių regioninio parko geografinė padėtis. Pavilnių parko gamtinės ir kultūrinės aplinkos analizė. Pav...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tarptautiniai pervežimai. Problemos ir perspektyvos
Tarptautiniai pervežimai. Problemos ir perspektyvos
  • Analizės »
  • Transporto ir logistikos analizė

Paslaugų paketas. Tarptautiniai pervežimai. Problemos ir perspektyvos. Transportas. Transporto šakos. Trumpa 3 pagrindi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tarptautinių pervežimų sausumos transportu Lietuvoje analizė
Tarptautinių pervežimų sausumos transportu Lietuvoje analizė
  • Analizės »
  • Transporto ir logistikos analizė

Krovinių vežimo kelių transportu analizė. Tarptautinių gabenimų kelių transportu dinamika 1995-2003 m. laikotarpiu....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti