Lietuvos visuomeninė geografija

Dabartinė Lietuvos ekonominė būklė. Lietuvos vieta pasaulyje pagal socialinės raidos indeksą. Valstybės skolos, jų atsiradimo priežastys. Bendras vidaus produktas (BVP) ir Lietuvos vieta pagal bendrą vidaus produktą (BVP). Svarbiausi eksporto partneriai, jų kaitos tendencijos. Svarbiausios eksporto prekės ir jų grupės. Svarbiausi importo partneriai, jų kainos tendencijos. Svarbiausios importo prekės ir jų grupės. Lietuvos ūkio struktūra feodalizmo laikais. Lietuvos ūkio struktūra carizmo metais. Nepriklausomos Lietuvos ūkio struktūra. Tarybinių metų ūkio struktūra. Lietuvos ūkio struktūriniai pokyčiai Atgimimo metais. Paslaugų geografijos struktūra, kaitos tendencijos. Paslaugų geografijos raidos istoriniai bruožai. Geležinkelių transportas, praeitis, dabartis, perspektyva. Sauskeliai, jų svarba krašto išvystyme. Oro transporto, jo kaitos tendencijos, perspektyva. Vandens ir vamzdžių transportas, perspektyva. Ryšiai, jų sistemos, vaidmuo, ateities perspektyva. Lietuvos kaip tranzitinės valstybės privalumai. Statybų geografija, dabartinė statybų būklė. Sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo geografija. Švietimo ir mokymo geografija. Buitinio gyventojų aprūpinimas, jo būklė, perspektyva. Mažmeninė ir didmeninė prekyba, jos būklė, perspektyvos. Finansų ir kreditų sistema. Bankai ir jų vaidmuo. Turizmo geografija: išvažiuojamasis ir įvažiuojamasis turizmas. Lietuvos turizmo ištekliai, jų paplitimas. Rekreacinė geografija, jos struktūra, ištekliai. Lietuvos elektroenergetika, perspektyva. Kuro balansas ir jo kaita. Energetinė sistema: praeitis, dabartis, ateitis. Hidroenergetika, jos perspektyvos. Vietiniai kuro ištekliai, jų panaudojimo galimybės. Mėsos pramonė: praeitis, dabartis, perspektyvos. Pieno pramonė: praeitis, dabartis, ateitis. Cukraus pramonė, jos perspektyva. Alaus ir kitų gėrimų pramonė, dabartinė padėtis. Vaisių – daržovių konservų pramonė. Konditerijos ir duonos pramonė. Žuvies pramonė: praeities, dabartis, ateitis. Lengvosios pramonės raidos apžvalga. Tekstilės pramonė, jos dabartinė būklė. Trikotažo pramonė, svarbiausios įmonės. Odos ir kailių pramonė, dabartinė būklė. Siuvimo pramonė, svarbiausios įmonės, ateitis. Miško ir medžio apdirbimo pramonė (išskyrus baldų). Baldų pramonė: jos dabartinė būklė. Arklininkystė, jos vaidmuo, dabartinė padėtis, perspektyva. Stiklo ir cemento pramonė, dabartinė būklė. Mašinų ir metalo apdirbimo pramonės struktūra. Elektrotechnikos ir radiotechnikos pramonė, problemos, ateitis. Žemės ūkio mašinų pramonė: praeitis, dabartis, ateitis. Laivų statyba, aviacijos ir automobilių pramonė. Chemijos pramonės struktūra, istorinė apžvalga. Naftos pramonė, dabarties problemos, ateitis. Trąšų pramonės, dabartinė padėtis, perspektyva. Formacijos pramonė, jos svarba, ateitis. Biochemijos pramonė, gaminama produkcija, perspektyva. Žemės ūkio vieta Lietuvos ūkio struktūroje. Žemės ūkio raidos istoriniai bruožai. žemės ūkio struktūra, kaitos tendencijos. Augalininkystė; jos struktūra, kaitos tendencijos. Svarbiausios grūdinės kultūros, paplitimas, derlingumas. Cukriniai runkeliai – svarbiausia techninė kultūra. Linai – prioritetinė žemės ūkio šaka. Rapsas – paplitimas, panaudojimas, derlingumas. Bulvės – kaip techninė ir pašarinė kultūra. Svarbiausios pašarinės kultūros, jų paplitimas. Daugiametės pašarinės kultūros, jų paplitimas. Vienmetės pašarinės kultūros, jų paplitimas. Pagalbinės augalininkystės šakos, jų svarba. Šiltnamių ūkis, jo perspektyva, auginama produkcija. Gyvulininkystė – svarbiausia žemės ūkio šaka. Galvijininkystė, jos istorinė raida, perspektyvos. Melžiamų karvių ūkis, problemos, perspektyvos. Kiaulininkystė, jos ateities perspektyva. Paukštininkystė, dabartinė padėtis, problemos. Statybinių medžiagų pramonė (išskyrus stiklo ir cemento pramonę). Avininkystė ir ožkininkystė, jų perspektyva. Bitininkystė, kailinių žvėrelių auginimas. Žemės ūkio naudmenos, jų paskirstymas. Dabartiniai žemės naudotojai, jų kaitos tendencijos. Agrarinė reforma, jos esmė, vykdymo eiga, problemos. Medžio perdirbimo pramonė, struktūra, problemos. Pagalbiniai miško verslai, jų reikšmė. Medžioklė kaip pagalbinė ūkio šaka. Strateginės žemės ūkio raidos kryptys. Žemės ūkio finansavimo galimybės. Europos Sąjungos (ES) reikalavimai žemės ūkiui.
1 atsiliepimai
Apimtis
22 puslapiai
Kategorija
Lietuvos geografijos špera
Lietuvos visuomeninė geografija 1 puslapis
1 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 2 puslapis
2 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 3 puslapis
3 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 4 puslapis
4 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 5 puslapis
5 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 6 puslapis
6 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 7 puslapis
7 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 8 puslapis
8 puslapis
Lietuvos visuomeninė geografija 9 puslapis
9 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera.doc (62.54 KB)

Kiti mokslo darbai

Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės tyrimas
Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės tyrimas
  • Diplominiai darbai »
  • Lietuvos geografijos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas . GPS metodo esmė. LKS-9...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinis įvertinimas
Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinis įvertinimas
  • Diplominiai darbai »
  • Lietuvos geografijos diplominis darbas

Įvadas. Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinio įvertinimo apžvalga. Panaudoti duomenys ir darbo me...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Telšių regiono vieningo geodezinio pagrindo duomenų bazės sukūrimas
Telšių regiono vieningo geodezinio pagrindo duomenų bazės sukūrimas
  • Diplominiai darbai »
  • Lietuvos geografijos diplominis darbas

Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbų, sąrašas. Informacinių šaltinių apžv...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Karpėnų klinčių karjeras
Karpėnų klinčių karjeras
  • Konspektai »
  • Lietuvos geografijos konspektas

Klintys – nuosėdinė karbonatinė uoliena. Klinties sluoksnio storis kaitus ir pirmiausia priklauso nuo paviršiaus...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuva
Lietuva
  • Konspektai »
  • Lietuvos geografijos konspektas

Lietuvos geografai ir žemėlapiai. Lietuvos vardo kilmė. Geografinė Lietuvos padėtis. Naudingosios iškasenos. Dabart...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti