Makroekonomika (10)

Nacionalinis produktas. NP rodikliai. BNP (Gross Nacional Product). Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nominalus ir realus BNP. Kainų indeksas. BNP skaičiavimo metodai. Išlaidų sumavimo metodas. Asmeninis vartojimas. Investicijos. Valstybiniai/vyriausybiniai pirkimai. Grynasis eksportas. Pajamų sumavimo metodas. Pajamų komponentai: darbo užmokestis, renta, palūkanos, netiesioginiai mokesčiai, pelnas. BNP skaičiavimas gamybos metodu. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Kiti nacionalinio produkto rodikliai. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. Neapskaitomos ekonomikos atsiradimo prielaidos. Neapskaitomos ekonomikos pasekmės. Neapskaitomos ekonomikos vertinimai. Fiskalinės (iždo) politikos priemonės. Savaiminio poveikio priemonės (stabilizatoriai). Specialiosios tikslinės priemonės. Mokesčiai (apmokestinimo normos ir sąlygos). Vyriausybės išlaidos. Vyriausybės transferinės išmokos (piniginiai pervedimai). Mokesčiai ar vyriausybės išlaidos? Mokesčių tipai. Monetarinė politika. Pinigų esmė (Kas yra pinigai?). Pinigų funkcijos. Mainų priemonė. Vertės matas (pinigai yra prekės vertės išraiška). Apskaitos vienetas. Mokėjimų priemonė. Taupymo, turto kaupimo priemonė. Kapitalo judėjimo tarpininkas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūlos ir paklausos tarpusavio ryšys. Pinigų pasiūlos ir paklausos pokyčiai. Bankai. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Pinigų formos. Akcijos. Obligacijos. Infliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimas. Infliacija ir nedarbas: Filipso kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Prielaidos tarptautinei prekybai. Eksportas - importas. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai. Kvota. Barjerai. Subsidijos. Tarptautinės investicijos. Investicijų būdai. Tarptautiniai kreditai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
1 atsiliepimai
Apimtis
24 puslapiai
Kategorija
Makroekonomikos špera
Makroekonomika (10) 1 puslapis
1 puslapis
Makroekonomika (10) 2 puslapis
2 puslapis
Makroekonomika (10) 3 puslapis
3 puslapis
Makroekonomika (10) 4 puslapis
4 puslapis
Makroekonomika (10) 5 puslapis
5 puslapis
Makroekonomika (10) 6 puslapis
6 puslapis
Makroekonomika (10) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas makro.DOC (50.71 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo rinkos analizė Lietuvoje
Darbo rinkos analizė Lietuvoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoj...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investicijos Italijoje
Investicijos Italijoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstov...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Mokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti