Makroekonomika (11)

Pagrindinės ekonomikos problemos. Ekonomikos tikslai. Makroekonomikos apibrėžimas. Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto apskaičiavimas gamybos būdu. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nacionalinio produkto apskaičiavimas išlaidų būdu. Asmeninio vartojimo išlaidos. Vyriausybinis prekių ir paslaugų pirkimas. Bendros privačios vidaus investicijos. Prekių ir paslaugų grynasis eksportas. Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinio produkto apskaičiavimas pajamų būdu. Atlyginimai. Nuomos mokesčiai. Palūkanos. Pelnas. Bendras nacionalinis produktas ir bendras vidaus produktas. Nominalusis ir realusis bendras vidaus produktas. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Šešėlinė ekonomika. Ekonominės gerovės įvertinimas. Grynoji ekonominė gerovė. Ekonominiai ciklai. Ekonominiai verslo ciklai. Visuminė paklausa. Jos struktūra. Visuminė pasiūla. Infliacinis tarpsnis. Defliacinis tarpsnis. Klasikinis požiūris. Keinsistinis požiūris. Vartojimo paklausa. Taupymas. Investicijų multiplikatorius. Autonominis vartojimas. Ribinis polinkis vartoti. Ribinis polinkis taupyti. Fiskalinė politika. Savaiminio poveikio priemonės. Mokesčiai. Vyriausybės išlaidos. Vyriausybės transferinės išmokos. Specialiosios tikslinės paskirties fiskalinės politikos priemonės. Du požiūriai į stabilizavimo priemones. Trys požiūriai į biudžeto deficitą. Klasikinis. Cikliškai subalansuotas biudžetas. Cikliškai adaptuotas biudžetas. Valstybės skola. Jos pasekmės. Valstybės skolos mažinimo būdai. Monetarinė politika. Pinigų funkcijos. Pinigų formos. Pinigų pasiūla. Jos struktūra. Būtinieji rezervai. Paskirtis. Pinigų multiplikatorius. Bankų vaidmuo. Palūkanų norma. Jos reikšmė reguliuojant pinigų pasiūlą. Centrinio banko paskirtis ir veiklos funkcijos. Centrinio banko naudojama monetarinė politika. Pinigų paklausą reguliuojančios monetarinės politikos kryptys. Gyventojų paskirstymas ekonominiu atžvilgiu pagal TDO metodiką. Darbo jėga, faktiškas nedarbo lygis, užimtumo ir aktyvumo lygis. Nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacija. Infliacijos rūšys. Paklausos (pirkėjų) infliacija. Sąnaudų (gamintojų) infliacija. Rodikliai, išreiškiantys kiekybiškai infliaciją. Antiinfliacinis mechanizmas. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Obligacija.
2 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Makroekonomikos špera
Makroekonomika (11) 1 puslapis
1 puslapis
Makroekonomika (11) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera.doc (22.74 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo rinkos analizė Lietuvoje
Darbo rinkos analizė Lietuvoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoj...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investicijos Italijoje
Investicijos Italijoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstov...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Mokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti