Makroekonomika (17)

Makroekonomika kaip mokslas. Hipotezė. Teorija. Ekonominė kategorija. Ekonominis dėsnis. Ekonominis pažinimas. Pusiausvyra. Dalinė pusiausvyra. Bendroji pusiausvyra. Realioji pusiausvyra. Indukcija. Dedukcija. Ekonomikos modelis. Makroekonomikos objektas. Makroekonomika ir ekonomikos politika. Ekonominė politika. Ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos priemonės. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetinė politika. Monetarinė politika. Valstybinė politika. Bendrasis nacionalinis produktas, bendrasis vidinis produktas. Gamybos veiksnių grynųjų pajamų srautas. Ekonomikos mokslo raida. Merkantilizmas. Fiziokratizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Ekonominis romantizmas. Marksizmas. Maržinalizmas. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Makroekonomikos aspektas. Netobulosios konkurencijos analizė. Procesų dinamikos elementas. BVP apskaitos būdai. Gamybos metodas. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimas išlaidų metodu. Asmens vartojimas. Investicijos. Valstybės išlaidos. Grynasis eksportas. BVP apskaita pajamų metodu. Nacionalinės pajamos. Kainų pokyčio įtaka BVP. Nominalusis ir realusis BVP. BVP defliatorius. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). Pramonės produkcijos gamintojų pardavimo kainų indeksas (PPI). Statybos kainų indeksas (BPI). Žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų indeksas (PIAP). Eksportuojamos produkcijos kainų indeksas. Importuojamos produkcijos kainų indeksas. BNP apskaičiavimo formos. Grynoji ekonominė gerovė. Bendroji paklausa ir jos struktūra. Vartojimo paklausa ir vidinis bei ribinis polinkis vartoti. Taupymo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis taupyti. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Investicijų multiplikatorius. Pusiausvyros nacionalinio produkto nustatymas: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžetas ir jo balansas. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Diskretinė fiskalinė politika. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Nediskretinė fiskalinė politika. Užsienio prekybos poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų pasiūla. Banko pinigų kūrimas. Pinigų multiplikatorius. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Pinigų kilmė, jų formos ir funkcijos. Bendrosios pasiūlos infliacija. Pinigų paklausa. Paklausa pinigams kaip turtui. Sandėriams reikalingų pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų rinkos pusiausvyra. Centrinis bankas, jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Pinigų (monetarinė) politika ir jos įgyvendinimo priemonės. Skatinančioji ir stabdančioji monetarinė politika. Monetarinės politikos efektyvumas. Ekonominis augimas ir jo veiksniai. Nedarbo pasekmės. ekonominis augimas ir ekonominiai (verslo) ciklai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Nedarbo priežastys ir formos. Natūralusis nedarbo lygis. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Valiutų rinka. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai. Realusis valiutos kursas. Bankai, jų kilmė ir rūšys. Bankų sistema. Bankų funkcijos ir veiklos ypatybės. Mokėjimų balansas.
2 atsiliepimai
Apimtis
27 puslapiai
Kategorija
Makroekonomikos špera
Makroekonomika (17) 1 puslapis
1 puslapis
Makroekonomika (17) 2 puslapis
2 puslapis
Makroekonomika (17) 3 puslapis
3 puslapis
Makroekonomika (17) 4 puslapis
4 puslapis
Makroekonomika (17) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas bendra.doc (324.67 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo rinkos analizė Lietuvoje
Darbo rinkos analizė Lietuvoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoj...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investicijos Italijoje
Investicijos Italijoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstov...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Mokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti