Makroekonomika (43)

Makroekonomika. Nacionalinių sąskaitų sistema. BNP ir jo skaičiavimo būdai. Kiti nacionalinės sąskaitybos rodikliai. Kainų lygis ir jo įtakos nustatymas. Darbo jėgos naudojimo rodikliai. Pajamų ir produktų apytaka. Bendroji paklausa (AD) ir ją lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS) keinsiniu ir klasikiniu požiūriu. Bendra pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Keinsinės ekonomikos pusiausvyros analizės pagrindai: vartojimas, jo funkcija, grafikas, jį lemiantys veiksniai. Santaupos ir investicijos. Pusiausvyros susidarymas uždaros privačios ekonomikos sąlygomis. Tos pusiausvyros kitimas, multiplikatorius, taupymo paradoksas. Potenciali gamybos apimtis ir nukrypimai nuo jos: nuosmukiai ir infliacijos atotrūkiai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių įtaka ekonominei pusiausvyrai. Mokesčių arba valstybės pajamų multiplikatorius. Valstybės išlaidų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika ir jos įvertinimas. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Visiško užimtumo biudžetas. Fiskalinė politika. Valstybės skola. Ekonominės pusiausvyros kitimas atviros ekonomikos sąlygomis. Pinigai ir monetarinė politika. Pinigų kilmė, esmė, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Komerciniai bankai ir jų galimybės keisti pinigų pasiūlą. Monetarinė politika ir jos priemonės. Centrinio banko vaidmuo įgyvendinant monetarinę politiką. Bendroji ekonomikos pusiausvyra. Prekių rinkos pusiausvyra ir IS tiesė. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM tiesė. IS ir LM modelis ir naudojimas įvertinant fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindinės makroekonomikos problemos: darbo rinka ir nedarbas. Jo rūšys ir rodikliai. Visiško užimtumo lygis = darbo jėga – natūralaus nedarbo lygis. Infliacija ir jos klasifikavimo kriterijai. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Ekonomikos svyravimas ir jos augimas. Ekonomikos ciklinis vystymasis. Ekonomikos augimo esmė, tipai ir veiksniai. Ekonomikos augimo teigiamos pasekmės. Kiekybiniai ekonomikos augimo modeliai. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinių ekonominių santykių atsiradimų priežastys ir tų santykių formos. Tarptautinė prekyba ir jos įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Tarptautinis kapitalo judėjimas. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Mokėjimų balansas.
2 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Makroekonomikos špera
Makroekonomika (43) 1 puslapis
1 puslapis
Makroekonomika (43) 2 puslapis
2 puslapis
Makroekonomika (43) 3 puslapis
3 puslapis
Makroekonomika (43) 4 puslapis
4 puslapis
Makroekonomika (43) 5 puslapis
5 puslapis
Makroekonomika (43) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas makro spera pagrindine.doc (30.86 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo rinkos analizė Lietuvoje
Darbo rinkos analizė Lietuvoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoj...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investicijos Italijoje
Investicijos Italijoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstov...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Mokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti