Makroekonomika (68)

Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos tikslai. Gamybos galimybių kreivė. Ekonominės sistemos. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Ūkinė komercinė veikla. Vartotojo elgsena. Įmonės kaštai. Ilgojo periodo kaštai. Rinkos struktūros modeliai. Grynoji monopolija. Natūralioji monopolija. Muitai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Renta. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Nacionalinių sąskaitų sistema. Bendrasis nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Bendrasis nacionalinis produktas kaip išlaidu suma. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Visuminės pasiūlos kitimas priklauso. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Ciklinių svyravimų priežastys- visuminės paklausos pokyčiai. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Mokesčiu sistemos tobulinimo kryptys. Biudžeto išlaidų politika. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas, esmė. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys. Nedarbas ir infliacija. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas. Infliacija. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Ekonominis augimas. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Muitai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto sistemai būdingi šie pranašumai. Aukso standarto sistemai būdingi šie trūkumai. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.
1 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Makroekonomikos špera
Makroekonomika (68) 1 puslapis
1 puslapis
Makroekonomika (68) 2 puslapis
2 puslapis
Makroekonomika (68) 3 puslapis
3 puslapis
Makroekonomika (68) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Ekonom_teor.doc (48.9 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo rinkos analizė Lietuvoje
Darbo rinkos analizė Lietuvoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoj...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investicijos Italijoje
Investicijos Italijoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstov...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Mokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti