Makroekonomika (77)

Nedarbas ir infliacija. Nedarbo mažinimo priemonės. Ekonominis augimas. Tarptautinė prekyba. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Nacionalinių sąskaitų sistema. Namų ūkis. Įmonė (firma). Vyriausybės sektorius. Užsienio šalių subjektai. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendras nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Bendrasis nacionalinis produktas kaip išlaidų suma. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos kitimas priklauso nuo. Darbo našumo pasikeitimo. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Krizė (depresija). Pagyvėjimas. Pakilimas. Smukimas (recesija). Ciklinių svyravimų priežastys – visuminės paklausos pokyčiai. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Mokesčių sistemos tobulinimo kryptis. Biudžeto išlaidų politika. Pinigų kilmė. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas, esmė. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys. Nedarbas. Nedarbo lygis. Valiutų kursų rėžimai. Aukso standartas. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto sistemai būdingi šie pranašumai. Aukso standarto sistemai būdingi trūkumai. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantieji valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų. Naudojimo pranašumai ir trūkumai.
2 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Makroekonomikos špera
Makroekonomika (77) 1 puslapis
1 puslapis
Makroekonomika (77) 2 puslapis
2 puslapis
Makroekonomika (77) 3 puslapis
3 puslapis
Makroekonomika (77) 4 puslapis
4 puslapis
Makroekonomika (77) 5 puslapis
5 puslapis
Makroekonomika (77) 6 puslapis
6 puslapis
Makroekonomika (77) 7 puslapis
7 puslapis
Makroekonomika (77) 8 puslapis
8 puslapis
Makroekonomika (77) 9 puslapis
9 puslapis
Makroekonomika (77) 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas spera ekonomika.doc (26.61 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo rinkos analizė Lietuvoje
Darbo rinkos analizė Lietuvoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoj...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Gyventojų užimtumo analizė ir prognozė. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Investicijos Italijoje
Investicijos Italijoje
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstov...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
Jaunimo padėtis darbo rinkoje: paklausių, nepaklausių specialybių studija
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Jaunimas. Bedarbiai. Veiksniai, įtakojantys jaunimo įsitvirtinimą. Jaunimo nedarbas Lie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas
  • Analizės »
  • Makroekonomikos analizė

Mokslinio straipsnio analizė. Įvadas. Kaimo socialinė raida. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti