Matematika (7)

Dviejų vektorių vektorinė sandauga: apibrėžimas, savybės, reiškimas vektorių koordinatėmis, geometrinė prasmė. Trijų vektorių mišrioji sandauga: apibrėžimas, geometrinė prasmė, savybės, reiškimas vektorių koordinatėmis. Bendrosios plokštumos lygties išvedimas ir atskiri jos atvejai. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėje kanoninės ir parametrinių lygčių išvedimas. Bendroji tiesės lygtis ir jos suvedimas į kanoninę lygtį. Elipsės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, parametrai ir jų prasmė, kiti elipsės atvejai. Lygties išvedimas. Kiti elipsės atvejai. Hiperbolės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, asimptotės, parametrai ir jų prasmė, kiti hiperbolės lygties atvejai. Lygties išvedimas. Kiti hiperbolės atvejai. Parabolės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, kiti parabolės atvejai. Lygties išvedimas. Kiti atvejai. Atvirkštinės funkcijos apibrėžimas, jos egzistavimo sąlyga. Atvirkštinių trigonometrinių funkcijų apibrėžimas, jų savybės ir grafikai. Funkcijos ribos taške apibrėžimas ir geometrinė prasmė. Vienpusės funkcijos ribos. Nykstamosios funkcijos apibrėžimas. Įrodykite teoremą apie funkcijos, jos ribos ir nykstamosios funkcijos sąryšį. Ribų dėsniai. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamos funkcijos. Funkcijos tolydumo taške sąvoka (trys apibrėžimai su paaiškinimais). Tolydžių atkarpoje funkcijų savybės. Funkcijos trūkio taškų klasifikacija (su brėžiniais).
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Matematikos špera
Matematika (7) 1 puslapis
1 puslapis
Matematika (7) 2 puslapis
2 puslapis
Matematika (7) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Pirmas kolis.doc (325.56 KB)

Kiti mokslo darbai

Lokalių paieškos metodų efektyvumo tyrimas globalios optimizacijos uždaviniuose
Lokalių paieškos metodų efektyvumo tyrimas globalios optimizacijos uždaviniuose
  • Diplominiai darbai »
  • Matematikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Optimizavimo uždavinio matematinis formulavimas. Optimalumo sąlygos. Būtinos optimumo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Polimerinių medžiagų paviršių profilogramų modeliavimas
Polimerinių medžiagų paviršių profilogramų modeliavimas
  • Diplominiai darbai »
  • Matematikos diplominis darbas

Summary. Įžanga. Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Atsitiktinių funkcijų charakteristikos. Stacionarioji atsitikt...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu
Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu
  • Diplominiai darbai »
  • Matematikos diplominis darbas

Santrauka. Įvadas. Naudojami metodai. Potvynio hidrografo modelio kintamieji. Beta tikimybinio tankio funkcija (ttf). Bet...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Aukštoji matematika (2)
Aukštoji matematika (2)
  • Konspektai »
  • Matematikos konspektas

Matricos ir determinantai. Matricos sąvoka. Matricos rūšys. Veiksmai su matricomis. Determinantai. Atvirkštinė matri...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Diferenciavimas
Diferenciavimas
  • Konspektai »
  • Matematikos konspektas

Pirmykstės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokos. Neapibrėžtinio integralo savybės. Funkcijos y = f(x) inte...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti