Matematika (8)

Dviejų vektorių skaliarinė sandauga, jos savybės ir reiškimas vektorių koordinatėmis. Dviejų vektorių vektorinė sandauga, jos savybės ir reiškimas vektorių koordinatėmis. Bendroji plokštumos lygtis ir atskiri jos atvejai. Tiesės erdvėje kanoninė ir parametrinė lygtys. Bendroji tiesės lygtis. Parabolės apibrėžimas, lygties išvedimas ir brėžinys. Parabolė. Taško atstumas iki plokštumos. Hiperbolės apibrėžimas, lygties išvedimas ir brėžinys. Hiperbolė. Elipsė. Polinė koordinačių sistema. Atvirkštinės funkcijos sąvoka. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos. Funkcijos riba taške. Parametrinės funkcijos lygtys. Apskritimo, elipsės ir cikloidės parametrinės lygtis. Skaičius e ir hiperbolinės funkcijos. Skaičių sekos riba ir skaičių sekos ribos egzistavimo teoremos. Nykstamosios funkcijos ir jų savybės. Ribų dėsniai. Funkcijos ribos egzistavimo požymiai. Riba lim(1+1/x) pakelta iksuoju. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške sąvoka. Tolydžių atkarpoje funkcijų savybės. Funkcijos trūkio taškai.
2 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Matematikos špera
Matematika (8) 1 puslapis
1 puslapis
Matematika (8) 2 puslapis
2 puslapis
Matematika (8) 3 puslapis
3 puslapis
Matematika (8) 4 puslapis
4 puslapis
Matematika (8) 5 puslapis
5 puslapis
Matematika (8) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Matiekos teorijos spera.2 kolis(I semestras).doc (43 KB)

Kiti mokslo darbai

Lokalių paieškos metodų efektyvumo tyrimas globalios optimizacijos uždaviniuose
Lokalių paieškos metodų efektyvumo tyrimas globalios optimizacijos uždaviniuose
  • Diplominiai darbai »
  • Matematikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Optimizavimo uždavinio matematinis formulavimas. Optimalumo sąlygos. Būtinos optimumo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Polimerinių medžiagų paviršių profilogramų modeliavimas
Polimerinių medžiagų paviršių profilogramų modeliavimas
  • Diplominiai darbai »
  • Matematikos diplominis darbas

Summary. Įžanga. Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Atsitiktinių funkcijų charakteristikos. Stacionarioji atsitikt...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu
Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu
  • Diplominiai darbai »
  • Matematikos diplominis darbas

Santrauka. Įvadas. Naudojami metodai. Potvynio hidrografo modelio kintamieji. Beta tikimybinio tankio funkcija (ttf). Bet...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Aukštoji matematika (2)
Aukštoji matematika (2)
  • Konspektai »
  • Matematikos konspektas

Matricos ir determinantai. Matricos sąvoka. Matricos rūšys. Veiksmai su matricomis. Determinantai. Atvirkštinė matri...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Diferenciavimas
Diferenciavimas
  • Konspektai »
  • Matematikos konspektas

Pirmykstės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokos. Neapibrėžtinio integralo savybės. Funkcijos y = f(x) inte...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti