Medžiagų atsparumas (4)

Kas laikytina apibendrintąja lenkiamo strypo (sijos) deformacija? Ką vadiname įlinkiu? Ką vadiname skerspjūvio posūkiu (deviacija)? Ką vadiname įlinkių kreive? Kokia priklausomybė sieja skerspjūvio posūkį su įlinkiu? Kokia priklausomybė sieja sijos kreivį su įlinkiu? Kokie ryšiai yra tarp įlinkio, skerspjūvio posūkio, lenkimo momento, skersinės jėgos ir apkrovos intensyvumo? Kaip parašoma diferencialinė įlinkių kreivės lygtis? Kraštinės sąlygos įlinkių kreivės lygties integravimo konstantoms rasti? Kaip išreiškiama sijos lenkimo potencinė energija? Kaip išreiškiama skersinės jėgos įtakojama potencinė energija? Kaip nustatoma sijos pilnutinė potencinė energija? Kokie yra būdai sijos poslinkiams skaičiuoti? Kaip parašomas Moro integralas? Kaip jis taikomas poslinkiams skaičiuoti? Ką reiškia vienetinis lenkimo momentas? Kaip nustatomi vienetiniai lenkimo momentai, kai ieškomas kampinis poslinkis (skerspjūvio posūkis)? Kaip formuluojama grafinio-analitinio būdo taisyklė? Kokios yra diagramų skaidymo taisyklės, kai taikomas grafinis-analitinis būdas? Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kokia kūno pusiausvyros forma vadinama stabilia, kokia – nestabilia, kokia – neutralia? Nuo ko priklauso deformuojamo elemento pusiausvyros stabilumas? ką vadiname kritine apkrova, kritine jėga, kritiniu įtempiu? Ką vadiname klupdymu? Ką vadiname kritine apkrova, kritine jėga, kritiniu įtempiu? Kuriais atvejais ir kodėl Oilerio formulė negalioja? Kas yra strypo liaunumas ir liaunis? nuo ko priklauso tampraus strypo kritinis įtempis? kas yra įtempimų koncentracija, kokios yra jos priežastys? ką vadiname nominaliniu įtempimu? kas yra koncentracijos koeficientas? kokia yra medžiagos plastiškumo įtaka įtempimų koncentracijai? kokią įtaką įtempimų koncentracijai turi koncentratoriaus – skylės, plyšio – forma? kas yra medžiagos irimas? kokia yra pagrindinė Grifitso irimo teorijos prielaida? kas yra kritinis plyšio ilgis? Kiek energijos reikia naujam paviršiui sudaryti trapioje medžiagoje? Kiek maždaug jos reikia plastinėje medžiagoje? Koks yra trapusis ir kvazitrapusis irimas? Ką vadiname sąlyčio įtempiais? Koks įtempių būvis būna ties elementų sąlyčiu? Ką vadiname medžiagų nuovargiu, nuovarginiu irimu? Ką vadiname įtempimo ciklu? Kas yra vidutinis ciklo įtempimas? Kas yra konstrukcinio elemento patvarumas, patvarumo riba, kaip ji žymima? Kaip praktiškai nustatoma patvarumo riba?
1 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Klasikinės mechanikos špera
Medžiagų atsparumas (4) 1 puslapis
1 puslapis
Medžiagų atsparumas (4) 2 puslapis
2 puslapis
Medžiagų atsparumas (4) 3 puslapis
3 puslapis
Medžiagų atsparumas (4) 4 puslapis
4 puslapis
Medžiagų atsparumas (4) 5 puslapis
5 puslapis
Medžiagų atsparumas (4) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas mediagos_atsparios.doc (13.97 KB)

Kiti mokslo darbai

Dinamika
Dinamika
  • Konspektai »
  • Klasikinės mechanikos konspektas

Fizikos įvadas. Fizikos ryšys su kitais mokslais. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių matavimo vienetai. Slenkamojo ir...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kilometrinių ir hektometrinių bangų priėmimo antenos
Kilometrinių ir hektometrinių bangų priėmimo antenos
  • Konspektai »
  • Klasikinės mechanikos konspektas

Hektometrinės ir kilometrinės bangos. Hektometrinių ir kilometrinių bangų priėmimo antenos. Darbas iliustruotas pav...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika
  • Konspektai »
  • Klasikinės mechanikos konspektas

Formulės. Materialusis taškas. Absoliučiai kietasis kūnas. Materialiojo taško judėjimo trajektorija. Nueitas kelias...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kristalinės gardelės dinamika
Kristalinės gardelės dinamika
  • Konspektai »
  • Klasikinės mechanikos konspektas

Harmoninis artinys. Vienmatės atomų grandinėlės modelis. Būsenų tankis kristale. Vienmatė grandinėlė turinti du a...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mechanika (25)
Mechanika (25)
  • Konspektai »
  • Klasikinės mechanikos konspektas

Įvadas. Kinematika. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Tolygiai kintamas judesys. Pagreitis. Kreivaeigis judėjimas, jo pa...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti