Medžiagų atsparumas (9)

Kokias tris konstrukcijų savybes nagrinėja medžiagų atsparumas? Kas yra stiprumas? Kas yra standumas? Kas yra stabilumas? Kaip apibrėžiamas medžiagų atsparumas? Kaip schematizuojama konstrukcijų geometrinė forma?Kas vadinama strypu? Kas vadinama plokšte, kevalu? Kas vadinama masyvu? Kas yra konstrukcijos skaičiuojamoji schema? Kaip schematizuojamos konstrukcinės medžiagos? Kaip suprantamas medžiagos vientisumas? Kas yra vienalytė (homogeniška) medžiaga? Kas yra izotropinė ir anizotropinė medžiaga? Kas yra idealiai tampri medžiaga? Kas yra tamprioji (grįžtamoji) deformacija? Kas yra plastinė (liekamoji) deformacija? Kaip klasifikuojamos išorinės jėgos? Kas yra tūrinė, paviršinė, linijinė, taškinė apkrova? Kokiais vienetais šios apkrovos matuojamos? Kokia apkrova vadinama statine, kokia dinamine? Kokios vidinės jėgos nagrinėjamos medžiagų atsparumo kurse? Koks yra pjūvio metodo algoritmas? Kas yra įrąža? Kas yra ašinė jėga? Kokia jos ženklo taisyklė? Kas yra skersinė jėga? Kokia jos ženklo taisyklė? Kas yra sukimo momentas? Kokia jo ženklo taisyklė? Kokie diferencialiniai ryšiai sieja apkrovą ir įrąžas? Kas yra įrąžų diagramos? Kam jos reikalingos? Kas yra įtempimas, pilnasis įtempimas, normalinis įtempimas, tangentinis įtempimas? Kokiais vienetais jie matuojami? Kokiais simboliais ir indeksais žymimi įtempimai? Kokios yra normalinių ir tangentinių įtempimų ženklų taisyklės? Kokie integraliniai ryšiai sieja skerspjūvio įrąžas su įtempimais? Kas yra linijinis poslinkis, kampinis poslinkis? Kokiais vienetais jie matuojami? Kas yra vadinama šlyties deformacija, šlyties kampu? Ką teigia proporcingumo prielaida (Huko dėsnis)? Kas yra tamprumo modulis, šlyties modulis? Kokiais vienetais jie matuojami? Ką teigia poslinkių mažumo prielaida? Ką teigia Sen-Venano principas? Ką teigia plokščių pjūvių (Bernulio) hipotezė? Ką teigia superpozicijos principas? Kuriais atvejais superpozicijos principas negalioja? Tempimas ir gniuždymas. Koks deformavimas vadinamas centriniu tempimu? Kam lygūs normaliniai įtempiai centriškai tempiamo strypo skerspjūvyje? Kam lygūs normaliniai ir tangentiniai įtempiai įstrižame tempiamo strypo skerspjūvyje? Kam lygūs maksimalūs tangentiniai įtempiai tempiamame strype ir kur jie veikia? Kokia yra tempiamo strypo stiprumo sąlyga? Kokia yra gniuždomo strypo stiprumo sąlyga? Kurie tempiamo strypo skerspjūviai laikomi pavojingais? Kaip išreiškiama tempiamo strypo išilginė deformacija? Kaip išreiškiamas tempiamo strypo skerspjūvio standis (standumo modulis), strypo standis, strypo deformatyvumo rodiklis? Kas yra Puasono koeficientas, koks maždaug jo didumas? Kaip apskaičiuojamas tempiamo strypo ilgio pokytis? Kas yra strypo skerspjūvio poslinkis? Kas yra ir kaip išreiškiama potencinė tempiamo strypo energija? Kas yra santykinė potencinė deformavimo energija? Ar priklauso tempiamo strypo stiprumas nuo strypo ilgio? Mechaninės medžiagų savybės. Ką nusako mechaninės medžiagos savybės? Kas yra savybių rodikliai? Kaip standartizuojami savybių tyrimai? Kaip vyksta tempimo bandymas? Kas vadinama tempimo diagrama? Kokie yra ypatingieji tempimo diagramos taškai? Kas yra takumo aikštelė? Kas yra medžiagos stiprėjimo ruožas? Kas yra Liuderso linijos? Kaip gaunama priklausomybė? Kas yra proporcingumo riba? Kas yra tamprumo riba? Kas yra takumo įtempimas? Kas yra stiprumo riba? Kokio maždaug didumo yra pagrindiniai plieno savybių rodikliai? Kas yra svarbiausieji medžiagos stiprumo rodikliai? Kas diagramoje išreiškia medžiagos tamprumo modulį? Kas yra trūkimo riba? Kuo skiriasi sąlyginis įtempimas nuo tikrojo? Kaip nustatoma tikroji deformacija? Kas yra ir kaip nustatomas sąlyginis takumo įtempimas? Kaip nukrovimo metu mažėja tamprioji deformacija? Kokios medžiagos laikomos plastinėmis, kokios trapiomis? Kokie yra pagrindiniai medžiagos plastiškumo rodikliai? Kas yra santykinis liekamasis bandinio ilgio pokytis? Kas yra santykinis liekamasis bandinio skerspjūvio ploto pokytis? Kas yra medžiagos kietumas? Kaip jis nustatomas? Kaip deformuojasi pakartotinai apkrautas bandinys? Kas vadinama medžiagos stiprėjimu (stiprinimu)? Kokių medžiagų savybės tiriamos gniuždymo bandymu? Kuo skiriasi plastinės medžiagos tempimo ir gniuždymo diagrama? Kas yra mainioji deformacija? Kokia yra temperatūros įtaka mechaninėms medžiagų savybėms ir jų rodikliams? Kokia yra radioaktyviojo švitinimo įtaka? Kokia yra plieno terminio apdirbimo (atkaitinimo, grūdinimo, atleidimo) įtaka? Kokia yra cheminio aplinkos poveikio įtaka? Kokia yra apkrovimo greičio įtaka? Kaip reiškiasi medžiagos senėjimas? Kas yra medžiagos valkšnumas? Kas yra įtempimų relaksacija? Geometriniai skerspjūvių rodikliai. Kas yra plokščios figūros (skerspjūvio) ploto statinis momentas? Kokiais vienetais matuojamas plokščios figūros statinis momentas? Kas yra figūros centrinė ašis? Kaip nustatome figūros ploto svorio centro padėtį? Kas yra plokščios figūros (skerspjūvio) ašinis, išcentrinis, polinis inercijos momentas? Kokiais vienetais matuojami plokščios figūros inercijos momentai? Kokio ženklo (teigiami ar neigiami) gali būti inercijos momentai? Kurias ašis vadiname svarbiausiomis inercijos ašimis? Kas yra svarbiausieji inercijos momentai? Kuo jie ypatingi? Ką vadiname plokščiosios figūros inercijos spinduliu? Ką vadiname skerspjūvio ašiniu ar poliniu atsparumo momentu? Kokiais vienetais matuojami atsparumo momentai? Kaip apskaičiuojamas sudėtingos figūros atsparumo momentas? Šlytis. Kirpimas. Sukimas. Kokį deformavimą vadiname kirpimu, kokį sukimu? Kas bendro tarp kirpimo ir sukimo? Ką vadiname glemžimu? Kodėl glemžimą nagrinėjame greta kirpimo? Kaip pasiskirsto įtempiai sukamo strypo skrituliniame skerspjūvyje, kokia jų kryptis? Kas yra santykinis sąsūkis, kuo jis matuojamas? Kaip išreiškiamas sukamo strypo skerspjūvio standumo modulis? Kaip skaičiuojami sukamų strypų poslinkiai?
1 atsiliepimai
Apimtis
20 puslapių
Kategorija
Mechanikos špera
Medžiagų atsparumas (9) 1 puslapis
1 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 2 puslapis
2 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 3 puslapis
3 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 4 puslapis
4 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 5 puslapis
5 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 6 puslapis
6 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 7 puslapis
7 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 8 puslapis
8 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 9 puslapis
9 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 10 puslapis
10 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 11 puslapis
11 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 12 puslapis
12 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 13 puslapis
13 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 14 puslapis
14 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 15 puslapis
15 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 16 puslapis
16 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 17 puslapis
17 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 18 puslapis
18 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 19 puslapis
19 puslapis
Medžiagų atsparumas (9) 20 puslapis
20 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Medz_atsparumo_Klausimai_egzaminui su ats.doc (361.09 KB)

Kiti mokslo darbai

Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Projektinė dalis. Kinematinės struktūros ir komponavimo schemos parinkimas. Judesio pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Automobilio
Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitransko IĮ
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Profesinių kompetencijų sąrašas. Santrauka. Summary. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Lentelių ir paveiks...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biodujų valymo įrenginys
Biodujų valymo įrenginys
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas padidinti biodujų energetinę vertę pašalinant nepageidaujamus komponentus. Naudojamų valymo metodų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Centralizuoto vėsinimo technologijų ir patirties Europos šalyse apžvalga. Šalto vandens ruošimas. Kom...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Automatizuoto projektavimo sistema (CAD) istorija. CAD programų apžvalga. Trijų žinomiausių CAD programų te...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti