Medžiagų atsparumas

Apibendrintoji lenkiamo strypo (sijos) deformacija. Įlinkis. Skerspjūvio posūkis. Įlinkių kreivė. Priklausomybė tarp skerspjūvio posūkio ir įlinkio. Priklausomybė tarp sijos kreivio ir įlinkio. Ryšiai tarp įlinkio, skerspjūvio posūkio, lenkimo momento, skersinės jėgos ir apkrovos intensyvumo. Diferencialinė įlinkų kreivės lygtis. Kraštinės sąlygos įlinkių kreivės lygties integravimo konstantoms rasti. Sijos lenkimo potencialinė energija. Skersinės jėgos įtakojama potencinė energija. Kaip nustatoma sijos pilnutinė potencinė energija? Kokie yra būdai sijos poslinkiams skaičiuoti? Moro integralas. Kaip jis taikomas poslinkiams skaičiuoti? Vienetinis lenkimo momentas. Kaip nustatomi vienetiniai lenkimo momentai, kai ieškomas kampinis poslinkis (skerspjūvio posūkis)? Kaip formuojama grafinio - analitinio būdo taisyklė? Diagramų skaidymo taisyklės, kai taikomas grafinis - analitinis būdas. Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kokia kūno pusiausvyros forma stabili, kokia - nestabili ir neutrali? Nuo ko priklauso deformuojamo elemento pusiausvyros stabilumas? Kritinė apkrova, kritinis įtempis. Klupdymas. Kokie strypo parametrai įeina į Oilerio formulę kritinei jėgai skaičiuoti? Kuriais atvejais galioja ir kodėl ir kuriais atvejais negalioja Oilerio formulė? Strypo liaunumas ir liaunis. Nuo ko priklauso tampraus strypo kritinis įtempis? Įtempių koncentracija, priežastys. Nominalus įtempis. Koncentracijos koeficientas. Medžiagos plastiškumo įtaka įtempių kocentracijai. Kokią įtaką įtempių koncentracijai turi koncentratoriaus skylės, plyšio forma? Medžiagos irimas. Pagrindinė Grifitso irimo teorijos priežastis. Kiek energijos reikia naujam paviršiui sudaryti trapioje medžiagoje? Kiek maždaug jos reikia plastinėje medžiagoje? Trapusis ir kvazi irimas. Sąlyčio įtempimai. Koks įtempių būvis būna ties elementų sąlyčiu? Medžiagos nuovargis, nuovarginis irimas. Įtempimo ciklas. Vidutinio ciklo įtempimas. Įtempimo asimetrijos koeficientas. Konstrukcinio elemento patvarumas, patvarumo riba, jos žymėjimas. Praktinis patvarumo ribos nustatymas.
2 atsiliepimai
Apimtis
4 puslapiai
Kategorija
Fizikos špera
Medžiagų atsparumas 1 puslapis
1 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas medziagu atsparumo egzo spera REDARYTA.doc (14.59 KB)

Kiti mokslo darbai

Ignalinos AE ir Černobylio AE
Ignalinos AE ir Černobylio AE
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ignalinos atominė elektrinė. Klimatas. IAE Generalinis planas. Ignalinos AE istor...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)
  • Analizės »
  • Fizikos analizė

Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose
  • Diplominiai darbai »
  • Fizikos diplominis darbas

Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti