Melioracija (2)

Melioracija. Melioracijos klasifikavimas. Melioracijos raida. Dirvožemio sudėtis ir pagrindinės savybės. Dirvožemio hidrofizikinės savybės. Dirvožemio hidrologinė savybės. Dirvožemio vandens rūšys. Vandens judėjimas dirvožemyje. Aeracijos zona. Prisotinimo zona. Kapiliarinė zona. Gravitacinio vandens judėjimas. Darsi dėsnis. Vandens balansas. Vandens maitinimo šaltiniai. Vandens nuostoliai. Drėgmės perteklius. Dirvožemių užmirkimo nustatymas. Sausinimas. Sausinimo būdai ir priemonės. Sausinimo būdai. Sausinimo norma. Sausinimo sistema. Vandens imtuvai. Klasifikavimas. Reikalavimai imtuvams. Vagų hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Drenažas. Klasifikavimas. Drenažo sistema. Drenažo projektavimas. Drenavimo gylis. Agrolandšafro apsauga. Vandens tėkmių formavimasis. Dirvožemio erozija. Vėjo erozija - defliacija. Vandens erozija. Priemonės prieš vandens eroziją. Polderis. Įvairių plotų drenavimo ypatumai. Drenažo sistemų įrengimai. Agrotechninė melioracija. Kurminimas. Lysvinis arimas. Profiliavimas. Gilusis purenimas. Armens storinimas. Kultūrtechninė melioracija. Žemių kultūrinimas. Pažeistų žemių rekultivavimas. Žemės pažeidžiamos. Žemių rekultivacijos etapai.
2 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Žemės ūkio špera
Melioracija (2) 1 puslapis
1 puslapis
Melioracija (2) 2 puslapis
2 puslapis
Melioracija (2) 3 puslapis
3 puslapis
Melioracija (2) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

MELIORACIJA lot.kalb. Melioratio – gerinimas, - Tai nepalankių gamtinių sąlygų gerinimo būdų bei priemonių visuma, t.y.: nepalankių gamtinių sąlygų gerinimas žmonių reikmėms.Melioracijos objektas:-viršutinis Žemės plutos sluoksnis, kuriame yra vandens, oro, floros bei faunos. Dažniausiai tai dirvožemis, kai kada ir gilesni grunto sluoksniai. -Tai landšaftas (kraštovaizdis), kaip sudėtinga dinaminė erdvinė sistema, susidedanti iš litosferos, hidrosferos, troposferos, biosferos ir antroposferos komponentų, tarpusavyje susijusių geosisteminiais medžiagų ir energijos apykaitos ryšiais.Melioracijos tikslas: 1Žmogaus poreikių tenkinimas, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimas; 2 Gerinti žemės ūkio kultūrų auginimo sąlygas bei didinti dirvožemio derlingumą.Melioracijos klasifikavimas: Pagal paskirtį yra skiriama į tipus; Pagal uždavinius į į rūšis; Pagal konkrečias užduotis į porūšiusHIDROTECHNINĖ: 1ŽEMĖS ŪKIO: a)Sausinamoji (Sausinimas drenažu ir grioviais, polderiai, kolmatažas, vandens imtuvų reguliavimas); b) Drėkinamoji (Paviršinis, Požeminis, Lašelinis drėkinimas, lietinimas). 2.SPECIALIOJI a) Sausinamoji (drenažu ir grioviais, polderiai, kolmatažas, vandens imtuvų reguliavimas); b) Drėkinamoji (Paviršinis, Požeminis, Lašelinis drėkinimas, lietinimas); c)Aprūpinimas vandeniu (tvenkinių, šulinių bei gręžinių įrengimas, vandens transportavimas) KULTŪRTECHNINĖ: 1ŽEMĖS ŪKIO a)Paviršiaus kultūrinimo (Krūmų ir kupstų naikinimas, akmenų pašalinimas, lyginimas) b)Dirvožemio kultūrinimo (Pirminis žemių įdirbimas, tręšimas, gipsinimas, durpinimas, molinimas ir kt.) c) Eksploatacinė (Specialios sėjomainos, kultūrinių pievų, ganyklų bei kelių įrengimas). 2.SPECIALIOJI a)Paviršiaus kultūrinimo (Karjerų atliekų, akmenų ir augalijos pašalinimas, lyginimas ir kt.); b) Dirvožemio kultūrinimo (Agrotechninės, biologinės, cheminės ir kt.); c) Grunto gerinimo (Grunto tankinimas, cementacija, molinimas ir kt.)AGROTECHNINĖ: 1ŽEMĖS ŪKIO a) Sausinamoji akumuliacinė(Vagojimas, lysvinis arimas, profiliavimas, gilus purenimas, kurminimas, armens pastorinimas) b) Drėkinamoji šildomoji (Sniego sulaikymas ir suspaudimas, mulčiavimas)KLIMATINĖ: 1ŽEMĖS ŪKIO a) Atmosferos procesų reguliavimas (Dirbtinis lietaus sukėlimas, krušos debesų išsklaidymas, šiltnamio sąlygų sudarymas). 2.SPECIALIOJIa) Atmosferos procesų reguliavimas (Dirbtinis lietus, dirbtinis ledas, prieššalninės ir kt.) b)Jūrų srovių (Hidrotechninės srovės reguliavimo pr.) c) Dengiamojo paviršiaus pakeitimo (Ledų bei sniego ištirpinimas, žemės įdirbimas)APLINKOSAUGINĖ: 1ŽEMĖS ŪKIO a) Priešerozinė (Armens ir pelkių išsaugojimas, agrotechninės,hidrotechninės, fitotechninės ir kt.) b) Biosferos, hidrosferos ir atmosferos apsaugos (Organizacinės,biologinės, hidrotechninės, sanitarinės ir kt.) c)Renatūralizavimo (Fitotechninės, hidrotechninės ir kt.) 2.SPECIALIOJI a) Priešnuošliaužinė Priešerozinė (Šlaitų tvirtinimas, terasavimas, armens išsaugojimas ir kt.); b) Biosferos, hidrosferos ir atmosferos apsaugos (Organizacinės, biologinės,hidrotechninės, sanitarinės ir kt.) c) Renatūralizavimo (Fitotechninės, hidrotechninės ir kt. ).Hidrotechninė melioracija: - tai hidrotechninių įrenginių kompleksas vandens režimui reguliuoti dirvožemyje ar grunte.Kultūrtechninė melioracija- Tai visuma žemės paviršiaus ir dirvožemio gerinimo priemonių, sudarančių galimybę naudoti melioruotas ir ligi šiol nenaudotas žemes.Klimatinė melioracija- Tai visuma klimato reguliavimo priemonių, daugiausia veikiančių apatinio atmosferos sluoksnio (troposferos) radiacinį, šiluminį ir vandens režimus tvarkomų teritorijų gamtinėms sąlygoms pagerinti.Aplinkosauginė melioracija tai visuma natūralios aplinkos apsaugos preimonių, saugojančių melioruojamų plotų pagrindinių landšafto komponentų: Dirvožemio, Vandens, Oro, Augalijos, Gyvūnijos gamtinę pusiausvyrą.AGROTECHNINĖ MELIORACIJA, arba agromelioracija, - tai dažniausiai visuma trumpalaikių agrotechninių priemonių, reguliuojančių vandens režimą žemės paviršiuje ir armenyje. Norint gauti didesnį ūkinį efektą dažniausiai taikoma iš karto kelių rūšių melioracija.: hidrotechninė, kultūrtechninė ir aplinkosauginėGamtinės sąlygos Lietuvoje Klimatas, dirvožemiai, hidrografinis tinklas, reljefas ir augalija – svarbiausios gamtinės geomorfologinio rajono sąlygos ne visada palankos žemės ūkiui. Tokius plotus reikia melioruoti. Vidutiniškai per metus iškrinta 661,5 mm kritulių, tačiau jų pasiskirstymas teritorijoje kinta nuo 500 iki 900 mm. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas teor.doc (43.11 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti