Mikroekonomika (64)

Įmonių juridiniai tipai ir charakteristikos. Įmonės vidinė struktūra. Įmonės veiklos socialiniai ir ekonominiai tikslai. Gamybos organizavimo formos. Gamybos ištekliai. Įmonės personalo struktūra ir poreikio apskaičiavimas. Personalo išnaudojimo pagrindiniai rodikliai. Darbo laiko balanso sudarymas. Pagrindiniai fondai. Jų struktūra ir įvertinimo būdai. Pagrindinių fondų įvertinimas ir nusidėvėjimo apskaičiavimas. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Apyvartos ciklas. Apyvartinių fondų apyvartumo rodikliai ir jų nustatymas. Apyvartinių lėšų apyvartumo spartinimo būdai. Medžiagų ir energetinių išteklių taupymo būdai. Įmonės gamybinis pajėgumas ir jo nustatymo būdai. Verslo plano struktūros charakteristikos. Gamybinės programos plano rodikliai ir jų nustatymas. Produkcijos kokybės lygio rodikliai. Gaminio gyvavimo ciklas. Marketingo tyrimas ir informacinė struktūra. Konkurencija ir bankrotas. Reklama ir jos veiksmingumas. Kaštai jų klasifikacija. Gamybos kaštų sąmatos sudarymas. Produkcijos savikainos plano rodikliai. Produkcijos savikainos kalkuliacija ir apskaičiavimas. Gamybos kaštų mažinimo veiksniai. Kainų nustatymo metodai. Kainų rūšys. Pelnas ir rentabilumas. Apskaičiavimas. Pajamų apsaugos rodikliai įvertina įmonės sugebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas. Pinigų srautai. apmokėjimai už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai ir jų esmė. Darbo užmokesčio modeliai ir jų esmė. Darbo apmokėjimo formos ir sistema. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai.
2 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Mikroekonomikos špera
Mikroekonomika (64) 1 puslapis
1 puslapis
Mikroekonomika (64) 2 puslapis
2 puslapis
Mikroekonomika (64) 3 puslapis
3 puslapis
Mikroekonomika (64) 4 puslapis
4 puslapis
Mikroekonomika (64) 5 puslapis
5 puslapis
Mikroekonomika (64) 6 puslapis
6 puslapis
Mikroekonomika (64) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas ekonomokos_egzui.doc (51.64 KB)

Kiti mokslo darbai

Gamybos efektyvumo vertinimas: LŽŪU Mokomasis ūkis ir ŽŪB
Gamybos efektyvumo vertinimas: LŽŪU Mokomasis ūkis ir ŽŪB "Bernatoniai"
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Įvadas. Tikslas: įvertinti LŽŪU Mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumą. Gamybos efektyvum...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Monopolinės konkurencijos rinka
Monopolinės konkurencijos rinka
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Monopolinė konkurencija: Produktų diferenciacija, reklama ir visuomenės gerovė. Kainos ir gamybos apimties nustatymas...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Natūralios monopolijos
Natūralios monopolijos
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Įvadas. Natūralios monopolijos. Natūralios monopolijos Lietuvoje. Natūralių monopolijų įstatymai. Lietuvos geležin...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai
Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai
  • Analizės »
  • Mikroekonomikos analizė

Įvadas. Dominick Salvatore vadovėlio analizė nagrinėjant trumpojo laikotarpio gamybos kaštus. Dominick Salvatore vado...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kulinarijos cecho patiriamų išlaidų įvertinimas ir jų mažinimo būdai: AB
Kulinarijos cecho patiriamų išlaidų įvertinimas ir jų mažinimo būdai: AB "Norfos mažmena"
  • Diplominiai darbai »
  • Mikroekonomikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – įvertinti UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho patiriamas išlaidas ir pateikti rek...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti